Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ Mong Muốn

ÐTC Viếng Thăm Quốc Gia Của Họ

vào Năm 2004

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ Mong Muốn ÐTC Viếng Thăm Quốc Gia Của Họ vào Năm 2004.

Bern, Thụy sĩ (Zenit 10/03/2003) - Hội đồng giám mục Thuỵ sĩ đã mời ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm quốc gia của họ, để tham dự cuộc họp của giới trẻ sẽ được tổ chức vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2004.

Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ đã gởi lời mời ÐTC, vào cuối buổi họp thường niên của hội đồng giám mục Thụy Sĩ, được tổ chức tại Lu-cer-ne  vào tuần trước.

Người phát ngôn cho hội đồng giám mục Thụy sĩ,  Marc Aellen,  cho biết cuộc họp giới trẻ sẽ được tiến hành, ngay cả nếu ÐTC không thể tham dự được.

Cuộc họp giới trẻ tại Thụy Sĩ là để chuẩn bị cho ngày giới trẻ thế giới, sẽ được tổ chức tại Cologne, Ðức quốc, vào năm 2005.

 

(VK)

 


Back to Home Page