Biểu Tình Tại Geneva

Nhân Dịp Kỷ Niệm Lần Thứ 44

Ngày Nổi Dậy Của Người Tây Tạng

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Biểu Tình Tại Geneva Nhân Dịp Kỷ Niệm Lần Thứ 44, Ngày Nổi Dậy Của Người Tây Tạng.

Geneva (AFP 10/03/2003) - Khoảng 100 người biểu tình trước tòa nhà Liên hiệp quốc tại Thụy sĩ hôm thứ Hai (10/03/2003) để đánh dấu kỷ niệm lần thứ 44, ngày nổi dậy của Tây tạng, một cuộc nổi dậy đã bị đàn áp bởi quân đội cọng sản Trung quốc.

Thông báo của Ðức Dalai Lama đã được một vị đại diện của ngài tại Thụy sĩ nói rằng, "Người dân Tây tạng vẫn tiếp tục bị loại bỏ  ra ngoài lề xã hội ngay chính bên trong quốc gia của họ. Năm ngoái nhà nước cọng sản Trung quốc vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền và quyền tự do tôn giáo tại Tây tạng."

Thông báo viết, "không có một dấu hiệu cởi mở đặc biệt nào nhắm đến các dân tộc thiểu số, trong việc bảo vệ quyền căn bản dân sự và chính trị của họ."

Theo một tường trình không chính thức, Phật giáo tiếp tục bị hạn chế nghiêm ngặt tại Tây tạng và khoảng 1,500 người phải tị nạn ra nước ngoài mỗi  năm.

Quân đội cọng sản Trung quốc đã xâm lăng Tây Tạng vào năm 1950. Và vào ngày 10/03/1959, người dân Tây tạng đã nổi dậy chống lại điều mà họ cho là  một cuộc xâm lăng vào quốc gia của họ,  do bởi cọng sản Trung quốc. Cuộc nổi dậy đã làm cho hàng chục ngàn người phải bị thiệt mạng và hàng chục ngàn người khác phải bỏ nước ra đi.

 

(VK)

 


Back to Home Page