Vị giảng phòng của ÐTC nói

Thế Giới Cần Chứng Nhân

Của Tình Yêu Thiên Chúa

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vị giảng phòng của ÐTC nói: Thế Giới Cần Chứng Nhân Của Tình Yêu Thiên Chúa.

Vatican (Zenit 10/03/2003) - ÐTGM Angelo Comastri, vị giảng phòng cho ÐTC và cho các vị làm việc tại giáo triều  Roma,  nói rằng "Ðể khám phá ra tình yêu Thiên chúa, con người cần những chứng nhân có kinh nghiệm về  tình yêu đó."

Ngài nói, "Kitô giáo dựa vào nền tảng chắc chắc rằng, Thiên chúa đi vào lịch sử con người, và nếu Thiên chúa đã đi vào lịch sử con người, thì thật là điều có thể để gặp gỡ Thiên chúa, ngay cả có thể nhìn thấy Ngài."

ÐTGM nói thêm, "và những ai gặp gỡ và nhìn thấy Thiên chúa, thật cần thiết trở nên chứng nhân của ngài."

ÐTC Gioan Phaolô II đang tham dự tuần tỉnh tâm mùa Chay hàng năm của ngài tại Vatican. Tuần tỉnh tâm sẽ chấm dứt vào thứ bảy 15/03/2003.

Nhắc đến những điều kiện để gặp gở Thiên chúa và để cảm nghiệm tình yêu của ngài, ÐTGM nói, "điều này được ban cho chúng ta một lần nữa bởi Lời Chúa, trong cựu uớc và tân ước."

Ngài giải thích, "trong Phúc âm, chúng ta nhận thức rằng Ðức Maria là một tạo vật khiêm nhường nhất. Trong Mẹ, cảm nghiệm về Thiên chúa đạt đến điểm cao nhất. Sự chân thật của Mẹ đối với Thiên chúa quá mảnh liệt, quá vĩ đại, bởi vì trái tim của mẹ là trái tim đơn sơ nhất  đã xuất hiện trên  mặt  trái đất."

Ðức TGM  kết luận, "Chúng ta hãy khiêm nhường, đây là điều kiện không thể thiếu được, để gặp gở Thiên chúa và để là chứng nhân của ngài."

 

(VK)

 


Back to Home Page