Những Chương Trình Bảo Vệ Trẻ Em

Sẽ Có Hiệu Lực Trong Năm Học 2003-2004

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Chương Trình Bảo Vệ Trẻ Em Sẽ Có Hiệu Lực Trong Năm Học 2003-2004.

Washington, D.C (Zenit 9/03/2003) - Một viên chức nói, tiếp theo những sự tai tiếng về lạm dụng trẻ em, nhiều chương trình  nhắm kiến tạo "môi trường an toàn" để bảo vệ trẻ em và thiếu niên,  cần được thi hành cho năm học 2003-2004.

Giám đốc điều hành  của Văn Phòng giám mục về Bảo Vệ Trẻ Em và Thiếu Niên, bà Kathleen McChesney cho biết, chương trình  về "môi trường an toàn" phải được  đưa vào trong kế hoạch,  từ nay cho đến  20 tháng 6/2003.

Thời hạn  đã được ghi chú trong ba trang phúc trình,  phác họa những đòi hỏi của các chương trình về "môi trường an toàn" cấp giáo phận đã được gởi đến tất cả các giáo phận dạo cuối tháng hai năm 2003.

Qui chế của hội đồng giám mục về  việc bảo vệ trẻ em và thiếu niên, đã được chấp thuận dạo tháng sáu năm 2002,  đòi hỏi rằng, các giáo phận và các giáo xứ thiết lập những "chương trình an toàn môi trường" cho các trẻ nhỏ.

Theo nguyên tắc,  một chương trình "an toàn môi trường" của giáo phận phải bao gồm một bản qui luật được ký bởi các nhân viên và các thiện nguyện viên  làm việc với giới trẻ.

Nguyên tắc chỉ đạo cũng đòi hỏi "huấn luyện các bậc phụ  huynh, các nhà giáo dục, nhân viên của giáo hội, và tất cả những người tham gia điều đặn với các em vị thành niên, --- về những vấn đề liên quan đến lạm dụng trẻ em.

 


Back to Home Page