ÐTC Gioan Phaolô II

bắt đầu tham dự tuần Tỉnh Tâm mùa Chay

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II bắt đầu tham dự tuần Tỉnh Tâm mùa Chay.

Vatican (Zenit 9/03/2003) - ÐTC Gioan Phaolô II đình chỉ các cuộc tiếp kiến của ngài trong tuần này để tham dự tuần tỉnh tâm Mùa Chay và cũng để đặc biệt cầu nguyện cho hoà bình tại Iraq và Thánh địa.

ÐTC đã cho biết điều này khi ngài chào đón khách hành hương tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô vào lúc đọc kinh truyền tin, trưa Chúa nhựt (9/03/2003). Ngài kêu gọi tín hữu hãy cầu nguyện cho ngài và cho những vị cộng tác của ngài tại giáo triều Roma, cùng tỉnh tâm cho đến thứ bảy 15/03/2003.

ÐTC nói: "trong suốt tuần này, tôi sẽ dâng lên Thiên chúa những nhu cầu của giáo hội và mối quan tâm của toàn thể nhân loại, đặc biệt đối với nền hoà bình tại Iraq và Thánh địa."

Giảng tỉnh tâm cho ÐTC và cho giáo triều Roma vào Mùa Chay năm 2003, là ÐTGM Angelo Cô-mas-tri,  quản đốc Ðền thờ Ðức Mẹ tại Loreto,  theo chủ đề: "Thiên chúa là tình yêu: Một lần nữa chúng hãy bắt đầu lại,  từ  Tin Mừng tốt đẹp này."

ÐTGM Co-mas-tri, 59 tuổi, một thần học gia nổi tiếng về Ðức Mẹ, được ÐTC bổ nhiệm làm phó chủ tịch của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Ðức Mẹ vô nhiễm.

Những vị giảng phòng cho ÐTC và cho giáo triều trong những năm gần đây là ÐHY Phanxicô Xavie Nguyễn văn Thuận (năm 2000), ÐTGM Francis Geoge của Chicago, Hoa kỳ (năm 2001), và ÐTGM Claudio Hummes của sao Paolo (năm 2002).

 


Back to Home Page