ÐTC Kêu Gọi Cho Việc Ðoàn Kết

Hướng Ðến Người Cao Niên

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Kêu Gọi Cho Việc Ðoàn Kết Hướng Ðến Người Cao Niên.

Vatican (Zenit 4/03/2003) - ÐTC Gioan Phaolô II nói tình liên đới với người láng giềng  là điều cần thiết hơn nữa,  khi người láng giềng  đó là một vị  cao niên.

"Một thái độ như  thế  đòi hỏi một sự thay đổi về não trạng", ÐTC  đã nói  như thế hôm thứ ba (4/03/2003) trong  sứ điệp hàng năm của ngài gởi đến giáo hội tại Brazil, nhân chiến dịch truyền thống về  tình huynh đệ.

Ngài nói, "thật là cần thiết để thay thế nền văn hoá thực dụng và vật chất, một nền văn hoá chỉ đo lường giá trị của con người do những gì mà họ sản xuất và tiêu thụ, bằng một nền văn hoá nhìn nhận giá trị tuyệt đối của mỗi một người, không phân biệt mức độ khả năng  của người đó."

Sứ Ðiệp của ÐTC gởi đến cho Ðức Cha Jayme Henrique Chemllo, chủ tịch hội đồng giám mục Brazil, tập trung theo chủ đề của chiến dịch: "Sự sống, Phẩm Giá và Hi Vọng."

ÐTC viết, "do mệnh lệnh của Ðấng Cứu Chuộc, giáo hội chỉ cho con người  biết  con đường  đạt đến lợi ích thiêng liêng và nhân bản, con đường hoà giải và đền tội qua việc biến đổi cá nhân và sống liên đới với người láng giềng của mình."

ÐTC nhấn mạnh  đến tầm quan trọng  phải khẩn cấp lập chương trình "trợ giúp cho anh chị em của chúng ta", xét vì  đã có những tiến  bộ y khoa  để có thể kéo dài đời sống người dân.

Hơn nữa  ÐTC hi vọng rằng những chương trình xã hội và  y tế sẽ được  thực hiện cho người cao niên, bởi các cơ quan tư nhân và chính quyền, cũng như  bởi các chương trình mục vụ của giáo phận.

Cuối cùng, ÐTC chúc mừng "những vị cao tuổi nhất của Brazil, đặc biệt những người góa bụa, những tu sĩ lớn tuổi, và những linh mục cao tuổi."

 


Back to Home Page