Huấn Ðức của ÐTC

trong dịp tiếp kiến các Giám Mục Scotland

Rao Giảng Tin Mừng

Là Thách Ðố Cho Giáo Hội Tại Scotland

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trong dịp tiếp kiến các Giám Mục Scotland: Rao Giảng Tin Mừng Là Thách Ðố Cho Giáo Hội Tại Scotland.

Vatican (Zenit 4/03/2003) - Ðể đáp trả với cái gọi là "cái chết của xã hội Kitô" tại Tây Phương, ÐTC  kêu gọi  hãy  đẩy mạnh  việc "tái rao giảng phúc âm"  tại Scotland.

Trong dịp tiếp kiến các vị giám mục Scotland đang viếng thăm Toà thánh theo luật định năm năm một lần, ÐTC đã đưa ra nhận định của ngài về cơn khủng hoảng và đề nghị  với Giáo Hội tại Scotland những  phương pháp nhằm đối phó với những thách thức này.

Dựa vào những tường trình trước đó từ Hội Ðồng Giám mục Scotland,  ÐTC nói, chúng ta có thể nhận định rằng, tại Scotland, cũng như tại nhiều miền đất đã được Phúc âm hoá trong  nhiều thế kỷ qua, và đã  ăn rễ sâu vào Kitô giáo, thì nay thực thể xã hội kitô như không còn hiện hữu nữa.

Ngài  nói, "Văn minh hiện đại, mặc dầu đã phát triển rất cao trên phương diện  kỷ thuật, thường bị giới hạn trong chiều sâu của nó do bởi xu hướng nhằm loại trừ Thiên chúa hoặc giữ Ngài ở một khoảng cách xa xa."

Theo ÐTC, điều này được phản ảnh trong "cơn khủng hoảng của nền văn minh," một "cơn khủng hoảng  cần được  đối phó bởi nền văn minh  của tình yêu, được đặt nền tảng trên những giá trị phổ quát của hoà bình, liên đới, công bằng và tự do, được diễn đạt đầy đủ trong Chúa Kitô."

ÐTC khẳng định, "việc tái rao giảng phúc âm",-- mà ngài kêu gọi toàn thể giáo hội dấn thân vào,--- có thể  cho thấy là một  phương thế  hữu hiệu đặc biệt  nhằm giúp bước vào nền văn minh của tình yêu này."

Tiếp tục  bài diễn văn, ÐTC đưa ra những nguyên tắc chỉ đạo để thực hiện việc  tái rao giảng phúc âm.

Trước hết, ÐTC nói, "việc tái rao giảng phúc âm"---, như  mọi công cuộc rao giảng phúc âm đích thực ---- đều phải được ghi  dấu bởi sự hi vọng."

Ngài giải thích, "bởi vì đây là niềm hi vọng Kitô, niềm hi vọng duy trì sự công bố  chân lý giải phóng của Chúa Kitô, làm sinh động các cộng đoàn đức tin, và làm phong phú xã hội với những giá trị về tin mừng của sự sống, những gía trị luôn bảo vệ phẩm giá của con người và gia tăng ích lợi chung."

Trong cách thức này, chính đời sống Kitô  được hồi sinh và những sáng kiến mục vụ sẵn sàng hướng nhiều hơn nữa về sự thánh thiện như là mục tiêu đích thật của nó".

ÐTC nói, "sự thánh thiện không được hiểu như là một điều gì đó khác thường, như một cái gì đó nằm bên ngoài cuộc sống bình thường của mỗi ngày. Bởi vì Thiên chúa mời gọi dân ngài hãy hướng đến sự thánh thiện ngay bên trong môi trường thông thường của họ: trong gia đình, trong giáo xứ, tại nơi làm việc, truờng học, và những nơi giải trí."

ÐTC nhấn mạnh, "một khía cạnh quan trọng  khác của việc tái rao giảng phúc âm   nhu cầu sâu xa về  việc rao giảng tin mừng cho nền văn hoá."

Ngài nói, "sự  thông truyền các giá trị  là điều  giúp cho một nền văn hoá  được tồn tại  và phồn thịnh. Trong một xã hội, mà trong đó đức tin và tôn giáo được xem như một điều cần phải bị giới hạn trong phạm vi cá nhân, và vì thế  không có chổ đứng trong  những nơi công cộng  hoặc  trong sinh hoạt  chính trị, thì điều càng quan trọng hơn nữa là  sứ điệp kitô  nầy phải được hiểu đúng như  thực thể của nó, như là  tin mừng của sự thật và tình yêu làm cho con nguời được tự do."

"Trong việc làm chứng  công khai cho Chúa cũng như  trong việc phục vụ xã hội, nguời Công giáo phải có một tinh thần thật sự biết  cộng tác đại kết    dấn thân đối thoại liên tôn để phục vụ gia đình nhân loại."

Cuối cùng,  ÐTC nhấn mạnh đến việc "làm trẻ trung hóa đời sống Kitô. Ðiều này có nghĩa là  cần liên kết những nổ lực  giữa các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân,  để  đáp lại  những vấn đề quan trọng, không  những  đối với giáo hội,  mà còn  đối với  toàn thể xã hội tại Scotland nữa."

 


Back to Home Page