Linh Mục Giám Ðốc Ban Tổ Chức

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Toronto Canada

được bổ nhiệm phụ trách

Ðài Truyền Hình Công Giáo

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Linh Mục Giám Ðốc Ban Tổ Chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Toronto, Canada, được bổ nhiệm phụ trách Ðài Truyền Hình Công Giáo.

Tin Toronto, Canada (Zenit 24/02/2003) - Linh Mục Thomas Rosica, giám đốc Ban Tổ Chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Toronto, Canada, năm 2002, sẽ là Tổng Giám Ðốc Ðầu Tiên của Hệ Thống Truyền Hình  Công Giáo Toàn Quốc Canada, vào ngày mùng 1 tháng 7 năm 2003.

Trước khi làm việc cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, Cha Rosica là giám đốc và là chủ chăn của Trung Tâm Công Giáo Newman tại Ðại Học Toronto, và làm giảng sư đại học về Môn Kinh Thánh, tại các Ðại Học  Toronto, London, và Windsor.

Các chương trình phát thanh của Hệ Thống Truyền Hình Công Giáo Canada, được gọi là Truyền Hình Muối và Ánh Sáng, sẽ có tính cách đa ngôn ngữ, xử dụng các thứ tiếng như Anh, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và BaLan.

 


Back to Home Page