Nga Lại Trục Xuất

Một Vị Linh Mục Công Giáo

Cha Bronislaw Czaplicki

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nga Lại Trục Xuất Một Vị Linh Mục Công Giáo, Cha Bronislaw Czaplicki.

Rome (Zenit 23/02/2003) - Ðài phát thanh Vatican tường trình, Cảnh sát Nga tại Pushkin, gần Saint Petersburg, đã hủy bõ chiếu khán của một linh mục công giáo người Ba lan và ra lệnh cho cha nội trong hai tuần phải rời khỏi quốc gia của họ.

Ðài phát thanh Vatican cho biết, Cha Bronislaw Czaplicki, từ tổng giáo phận Katovice, đã làm việc trong vòng 10 năm qua tại liên bang Nga. Cho đến bây giờ cha là linh mục chính xứ tại Pushkin, giáo sư tại chủng viện St. Petersburg, và là chủ  tịch ủy ban giáo hội về các vị tử đạo công giáo của thế kỷ 20 tại Nga.

Ðây là biến cố gần nhất trong một loạt của việc trục xuất bắt đầu từ sau khi ÐTC Gioan Phaolô II thành lập bốn giáo phận chính tòa tại Nga vào tháng hai năm 2002. Nổi bật nhất là vụ trục xuất Ðức Cha Mazur của giáo phận thánh Giuse  Irkutsk.

 


Back to Home Page