Tổng Thống Georgia

Trao Giải Thưởng Cho Giám Ðốc Caritas

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng Thống Georgia Trao Giải Thưởng Cho Giám Ðốc Caritas.

Rome (Zenit 24/02/2003) - Tổng thống Eduard Shevardnadze của Georgia đã trao giải thưởng danh dự  quốc gia cho cha Witold Szulezynski, thuộc dòng Don Bosco, giám đốc Caritas tại Georgia và cũng là cộng tác viên  của tòa sứ thần tòa thánh  của Tbilisi.

Ðài phát thanh tường trình rằng, Giải thưởng là một sự nhìn nhận về những đóng góp của cha Szulezynski đối với mối liên hệ giửa tòa thánh và Georgia, qua công việc phục vụ của ngài đối với người nghèo và người bị bỏ rơi.

Ông Shevardnadze thực hiện điều khác thường là đích thân trao giải thưởng,  vì ông đánh giá cao công việc của cha.

 


Back to Home Page