Công Giáo Tại Mông Cổ (Mongolia)

Có Ðược Ngôi Thánh Ðường Vĩnh Viễn

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Công Giáo Tại Mông Cổ (Mongolia) Có Ðược Ngôi Thánh Ðường Vĩnh Viễn.

Ulaanbaatar, Mongolia (Zenit 24/02/2003) - Người công giáo tại Mongolia sắp có được ngôi thánh đường đầu tiên.

Ðức Ông Wens Paddilla, quản trị tông tòa của Ulaanbaatar nói cho thông tấn xã Fides của bộ truyền giáo rằng, "cho đến bây giờ, người công giáo tại Ulaanbaatar có hai nhà thờ giáo xứ; đó là nhà thờ Ðức Mẹ lên trời, được khánh thành vào tháng 8/2002 và nhà thờ Trái Tim vẹn sạch Ðức Mẹ Maria, đã bắt đầu hoạt động vào thánh giêng năm 2003."

Tuy nhiên, Ðức ông nói, "cả hai nơi nầy, chỉ có tính cách tạm thời. It nhất ngày nay chúng tôi đang  xây dựng một ngôi thánh đường thật sự, một ngôi nhà của Thiên Chúa, xứng với tên của nó."

Ngài cho biết thêm, "Công việc đang được xúc tiến. Thánh đường sẽ được cung hiến cho hai thánh tông đồ Phêrô vas Phaolô. Hiện nay, ngôi thánh đường nầy đã được hoàn tất 70%; chúng tôi hi vọng rằng ngôi thánh đường này sẽ hoàn tất vào tháng tư năm 2003." Ngài giải thích, "Chúng tôi đang cần nhiều ngôi thánh đường hơn nữa."

"Những ngôi thánh đường hiện có không có đủ chỗ cho người dân đến tham dự và chúng tôi không thể cung cấp đủ sự chăm sóc mục vụ cho dân chúa, được giao phó cho chúng tôi."

"Số người đến lắng nghe Tin mừng, càng lúc càng đông;tâm hồn họ rộng mở. Chúng tôi nhận thấy nhiều người không phải là tín hữu Kitô đến nhà thờ. Họ muốn biết về đức tin của chúng tôi và nhiều người muốn được rửa tội. Cộng đồng Kitô hữu đang lớn mạnh và điều này làm cho chúng tôi cảm thấy sung sướng."

Theo thống kê của chính phủ Hoa kỳ, trong số 2.6 triệu dân tại quốc gia này, 96% theo phật giáo Tibet.

Ðức Ông  giải thích, "điều gây ấn tượng cho người dân Mông cổ nhất về giáo hội là nhìn thấy các nhà truyền giáo, nam nữ tu sĩ và giáo dân tham gia vào công tác xã hội, giúp đỡ người nghèo, và chăm sóc trẻ em đường phố."

"Người  Kitô cũng tổ chức trường học, các trung tâm xã hội và bệnh viện."

Trong vòng 8 năm qua, cha Gilbert Sales, một nhà truyền giáo người Philippines, đã làm việc để cứu giúp những trẻ em bị bỏ rơi, những trẻ em sống ngoài đường phố, và cung cấp cho các em sự giáo dục và nhà  ở.

 


Back to Home Page