ÐTC Gioan Phaolô II Nói

Luật Kinh Tế Thị Trường

Không Ðược Làm Hại Gia Ðình

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II Nói Luật Kinh Tế Thị Trường Không Ðược Làm Hại Gia Ðình.

Vatican (Zenit 24/02/2003) - ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi đến các doanh nhân hãy hổ trợ gia đình mà ngài cho rằng không đáng phải chịu khổ, do bởi những định luật của thị trường.

ÐTC đưa ra lời kêu gọi hôm thứ bảy 22/02/2003 khi ngài tiếp kiến với 150 tham dự viên  cuộc họp được tổ chức bởi  liên đoàn toàn quốc Các Hiệp Sĩ  của Công Việc, tại Italia.

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi các doanh nhân hãy trở thành "người cổ võ cho sự phát triển kinh tế hợp lý và cân bằng."

Ngài nói thêm, trong một xã hội hiện đại, gia đình thường bị thiệt thòi vì những nguyên tắc được áp đặt, do bởi sản xuất và thị trường. Vì thế, giữa những nổ lực của quí vị,  cần phải kể đến nổ lực  nâng đỡ gia đình cách hiệu quả,  để gia đình luôn luôn được tôn trọng, như là một sức mạnh tích cực  trong lãnh vực của  sản xuất và kinh tế.

Ngài giải thích thêm rằng đây còn là một nhiệm vụ khẩn thiết hơn, xét vì sự tiến bộ hiện nay của xã hội, được ghi dấu bởi tiến trình của toàn cầu hóa, mà trong tiến trình nầy, cần phải  duy trì những giá trị  của tình liên đới,  sự bảo đảm cho có được  sự hưởng dùng các  tài nguyên, và việc  phân phối công bằng  những  sản phẩm.

Cuối cùng, ÐTC yêu cầu các thương gia hãy "đầu tư vào giới trẻ và giúp chúng vuợt qua sự khác biệt giữa giáo dục và những đòi hỏi  đích thật của những xí nghiệp sản xuất."

 


Back to Home Page