Các giám mục Cuba yêu cầu

dành cho người dân nhiều tự do hơn

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các giám mục Cuba yêu cầu dành cho người dân nhiều tự do hơn.

Tin Cuba (Apic, 26/02/2003) - Giáo Hội Công giáo yêu cầu chính quyền Cuba hãy từ bỏ đường lối chính trị "bàn tay sắt", và hãy thể hiện tình cảm thông hiểu nhiều hơn.

Trong lời kêu gọi vừa được phổ biến tại Thủ Ðô La Havana, các giám mục công giáo Cuba yêu cầu chính quyền hãy dành cho người dân được hưởng nhiều tự do hơn. Nhưng đồng thời các ngài ủng hộ lập trường của chính phủ, chống lại nạn tội phạm, tinh thần hưởng thụ và việc buôn bán các lọai thuốc phiện. Các giám mục Cuba than phiền về thái độ của dân chúng trong vấn đề phái tính, về tình trạng phá thai và gia đình bị người cha bỏ rơi, càng ngày càng gia tăng. Hơn nữa, nhiều gia đình sống trong cảnh nghèo khổ, vì đồng lương thấp, không đủ  cho những chi tiêu thường nhật. Tình trạng mỏng manh nầy khiến cho nhiều gia đình muốn bỏ nước ra đi.

 


Back to Home Page