Tương quan ngọai giao

giữa Toà Thánh và Ðài Loan

vẫn không thay đổi

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Không có thay đổi nào trong tương quan ngọai giao giữa Toà Thánh và Ðài Loan.

Tin Ðài Loan (Ucan 24/02/2003) - Vị Tân Ðại Diện của Toà Thánh tại Ðài Loan vừa lên tiếng xác nhận với hãng tin UCAN, hôm 20 tháng 2/2003,  rằng không có thay đổi nào trong tương quan ngọai giao hiện nay giữa Toà Thánh và Ðài Loan, mặc cho  giới báo chí suy diễn có sự thay đổi, xét vì việc Tòa Thánh bất ngờ gọi về Roma vị Ðại Diện củ vừa mới được bổ nhiệm đến Ðài Loan  chỉ cách đây mới được một năm.

Vị Tân Ðại Diện Toà Thánh tại Ðài Loan, với cấp bực  "phụ tá điều hành" (chargé d' affaires), là Ðức Ông Ambrose Madtha, nguời Ấn Ðộ, đến Ðài Loan ngày mùng 9 tháng 2/2003, để thay thế cho Ðức Ông James Patrick Green, người Hoa Kỳ, được gọi về làm việc tại Bộ Ngọai Giao Tòa Thánh, ban tiếng Anh.

Ðức Ông James Patrick Green, người Hoa Kỳ, đã được bổ nhiệm đến làm việc tại Ðài Loan vào tháng Giêng năm 2002 (chỉ mới được một năm mà thôi). Việc thay thế bất ngờ nầy đã tạo cơ hội cho giới báo chí quốc tế và tại Ðài Loan, bình luận rằng Toà Thánh Vatican sắp thay đổi lập trường về tương quan ngọai giao với Ðài Loan.

Tuy nhiên Vị Tân Ðại Diện Toà Thánh tại Ðài Loan, Ðức Ông Ambrose Madtha, giải thích thêm rằng: đôi khi, và tại những nơi khác trên thế giới, các nhà ngọai giao thay đổi công việc và nhiệm sở nhanh hơn là trường hợp của Ðức Ông James Patrick Green nữa.

ÐHY Paul Shan, giám mục Giáo phận Cao Hùng, Ðài Loan, nói với hãng tin UCAN, ngày 21 tháng 2/2003, rằng việc thay đổi nhiệm sở của Ðức Ông James Patrick Green, là điều bình thường. Chỉ có bổ nhiệm Ðức Sứ Thần Toà Thánh tại một quốc gia, là có thời gian dài hơn các bổ nhiệm khác mà thôi.

 


Back to Home Page