Giáo hội Công giáo tại Algeri có thái độ thận trọng

đối với những người xin theo đạo Công giáo

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội Công giáo tại Algeri có thái độ thận trọng đối với những người xin theo đạo Công giáo.

Tin Roma (Zenit 22/02/2003) - Những anh chị em Hồi giáo nào tại Algeri muốn theo đạo Công Giáo, thì cần phải kiên trì chờ đợi một thời gian dài.

Giáo hội Công giáo đòi buộc một thời gian dài từ ba đến bốn năm học hỏi giáo lý, để "kiểm chứng xem họ có thật lòng xin theo đạo và kiên trì hay không".

Linh Mục Bernard Lapize đã nói như vậy, trong bài thuyết trình tại Học Viện Giáo Hoàng về Khoa Á Rập và Hồi Giáo học, ở Roma. Cha là Linh Mục Tổng đại diện của giáo phận ORAN bên Algeri. Cha biên hộ cho thời gian dài học giáo lý với giáo hội Công giáo, như là một  "phương thế để thẩm định xem người xin theo đạo Công giáo có thật sự muốn trở thành nguời kitô hay không,  hay ngược lại,  nguời đó chỉ kiếm cớ để rời bỏ xã hội Algeri và chạy theo một xã hội Tây phương phóng túng hơn".

Cha Tổng Ðại Diện cũng cho biết là sự bình yên đã trở về lại trên mảnh đất Algeri, sau khi đã trải qua thời gian đau khổ mà chóp đỉnh là năm 1997, khi giáo hội Công giáo phải trả một giá rất đắc cho sự hiện diện và tình liên đới của mình, "bằng cái chết của 18 linh mục và tu sĩ" trong số nầy có đức giám mục Pierre Claverie, của giáo phận ORAN.

Algeri hiện nay đã trở nên yên lành hơn, ổn định hơn và sinh họat tôn giáo của tín đồ hồi giáo trở nên hòa nhã hơn.  Giáo hội Công giáo hiện nay được chấp nhận hơn, như là thành phần của đất nuớc Algeri.

 


Back to Home Page