Một lá thư của thánh nữ Êdith Stein

yêu cầu ÐTC Piô XI

hãy lên án chủ nghĩa quốc xã

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một lá thư của thánh nữ Êdith Stein yêu cầu ÐTC Piô XI hãy lên án chủ nghĩa quốc xã.

Vatican (CNS 19/02/2003) - Chỉ một vài tuần sau khi nhà độc tài Adolf Hitler lên nắm quyền tại Ðức, thánh nữ Edith Stein, một người Do thái trở lại Công giáo, và sau đó gia nhập vào tu viện Carmelite, đã viết một lá thư gởi đến ÐTC Piô XI yêu cầu ÐTC hãy lên án tư tưởng quốc xã.

Thánh nữ Edith Stein bị chết trong trại tập trung tại Auschwitz vào năm 1942 và được phong thánh vào năm 1998, đã viết cho ÐTC Piô XI trong một lá thư đề ngày  12/04/1933, lá thư viết rằng toàn thể thế giới đang "đợi và hi vọng rằng Giáo hội của chúa Kitô có thể làm cho tiếng nói của giáo hội được nghe thấy."

Bức thư là một trong hàng trăm tài liệu liên quan đến các mối liên hệ giữa Tòa thánh và Nước Ðức, trước khi các Văn Khố của thời thế chiến thứ hai được mở ra cho các nhà nghiên cứu hôm 15/02/2003.

 


Back to Home Page