Các vị bề trên của các dòng tu

kêu gọi hãy tái định hướng việc huấn luyện

để làm cho đời sống thánh hiến thích hợp hơn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các vị bề trên của các dòng tu kêu gọi hãy tái định hướng việc huấn luyện để làm cho đời sống thánh hiến thích hợp hơn.

Bangalore, Ấn độ (UCAN 29/04/2003) - Cuộc họp ba năm một lần của các vị bề trên các dòng tu tại Ấn độ, được bắt đầu với lời kêu gọi tái định hướng các chương trình huấn luyện, nhằm nhấn mạnh nhiều đến vấn đề tâm linh và giúp các tu sĩ đối diện những thách thức mới.

Cha Listbert D'Souza, dòng tên, chủ tịch Hội đồng các dòng tu tại Ấn độ  đã nêu lên thách thức này cho các vị bề trên tham dự  khóa họp.

Cha nói, "chúng ta cần hỏi xem liệu cách làm việc mục vụ và cơ cấu của chúng ta, có còn thích hợp với sứ vụ của giáo hội tại Ấn độ hay không."

Trong bài diễn văn hôm 24/04/2003, cha D' Souza đã thúc giục các dòng tu hãy chú ý đến việc huấn luyện thiêng liêng nhiều hơn là huấn luyện về kỷ năng; và hãy hợp tác nhiều hơn nữa với những nhóm khác, những nhóm người cùng cổ võ các giá trị nhân bản.

Khoảng 480 trong số 800 vị bề trên  tại Ấn độ đang tham dự cuộc họp sáu ngày, với chủ đề "Huấn luyện tu sĩ cho sứ vụ tại Ấn độ ngày nay," được tổ chức tại Bangalore, nằm cách 2,060 cây số về phía nam của New Delhi.

Cha D' Souza nói, "chương trình huấn luyện của nhiều hội dòng có thể lỗi thời đối với nhu cầu sứ vụ tại Ấn độ."

Cha đưa ra chiều hướng đào tạo sai lầm trong việc giáo dục tại các dòng tu. Cha giải thích rằng, việc đào tạo của các dòng tu hiện nay tập trung vào việc truyền đạt kỷ năng, trong khi việc huấn luyện lại liên quan đến sự biến đổi các thành viên để thi hành sứ vụ. Cha nói, "sứ vụ của chúng ta không chỉ để điều hành các cơ cấu nhưng là để cổ võ một nếp sống biết nhìn nhận mọi người như là những con cái của cùng Một Cha."

Cha đề nghị các vị bề trên hãy phát triển huấn luyện trong việc  chiêm ngắm, giúp các thành viên của dòng biết chiến đấu với tất cả mọi hình thức của bất công và đàn áp."

 Vị chủ tịch Hội đồng các Dòng Tu nhấn mạnh đến sự cần thiết phải làm sao để người Tu Sĩ  biết hợp tác với các lực lượng và các nhóm cùng chia sẻ quan điểm và nguyên tắc chung, biết cổ võ việc hài hòa liên tôn, dân chủ và nhân quyền.

 

(VK)

 

 


Back to Home Page