Tòa Thánh Mời Gọi Phật Giáo

Hãy Cầu Nguyện Cho Hòa Bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh Mời Gọi Phật Giáo Hãy Cầu Nguyện Cho Hòa Bình.

Vatican (UCAN 29/04/2003) - Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, Ðức TGM Michael Louis Fitzgerald, --- trong sứ điệp gởi cho phật giáo nhân ngày lễ Phật đản (Vesak) của Phật giáo năm 2003, --- mời gọi phật tử và các người Kitô hãy cầu nguyện cho hòa bình.

Ðây là sứ điệp đầu tiên của Ðức TGM Fitzgerald, kể từ khi ngài được bổ nhiệm lên thay thế  cho ÐHY Francis Arinze, để làm chủ tịch hội đồng tòa thánh về đối thoại liên tôn. Nhắc đến nhu cầu cần có Hòa bình, Ðức TGM ám chỉ đến những cuộc tấn công khủng bố tại Hoa kỳ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, và những biến cố xảy ra tiếp theo đó.

Ðức TGM ghi nhận rằng, giống như người Công giáo lần hạt Mân côi, người phật giáo cũng có truyền thống cầu nguyện bằng tràng hạt "mala", một tràng hạt gồm 108 hạt được dùng cho việc chiêm niệm. Ngài nói truyền thống cầu nguyện bằng tràng hạt "mala",  là để vượt qua những ước  muốn tội lỗi,  giúp con người trở thành người kiến tạo hòa bình.

Năm nay (2003), Phật tử theo hệ phái Theravada (Tiểu Thừa), chiếm đa số tại Ðông Nam Á, Mừng Lễ Phật Ðản vào ngày 15 tháng 5 năm 2003. Trong khi đó hệ phái phật tử Mahayana (Ðại Thừa), chiếm đa số tại Ðông Á  thì Mừng Lễ Phật Ðản vào một ngày khác.

 

(VK)

 

 


Back to Home Page