ÐTC Gioan Phaolô II nhận định

Nhân Loại Ðang Sống Trong Sự Nghịch Lý

chấp nhận sứ điệp Kinh Thánh

nhưng lại chối từ quy phạm Luân Lý

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II nhận định: Nhân Loại Ðang Sống Trong Sự Nghịch Lý: chấp nhận sứ điệp Kinh Thánh, nhưng lại chối từ quy phạm Luân lý.

Vatican (Zenit 29/04/2003) - ÐTC Gioan Phaolô II cho rằng con người tân thời đang sống trong sự nghịch lý: một đàng cảm thấy mình bị hấp dẫn bởi sứ điệp của Kinh Thánh, nhưng đàng khác lại từ chối những giá trị luân lý được Giáo hội giảng dạy.

ÐTC đưa ra nhận định nầy khi ngài tiếp kiến các thành viên của Ủy Ban Quốc Tế về Kinh Thánh, đang tham dự phiên họp thường niên trong tuần này, và đồng thời cũng mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Ủy Ban.

 Chủ đề  của Phiên họp cũng là chủ đề của bài huấn dụ của Ðức thánh Cha, khi tiếp các tham dự viên vào sáng thứ Ba 29/04/2003; đó là chủ đề về: "Thánh kinh và Luân lý".

ÐTC giải thích rằng "mọi người có thể nhìn thấy sự nghịch lý này: Con người ngày nay --- bị vỡ mộng bởi quá nhiều giải đáp không thỏa mãn cho những vấn đề căn bản của cuộc sống --- dường như đang mở rộng đón nhận tiếng nói đến từ Ðấng Siêu Việt và được diễn tả trong sứ điệp Kinh Thánh; tuy nhiên, cùng lúc đó, con người dường như càng lúc càng không muốn bị bắt buộc sống theo những giá trị Phúc Âm mà Giáo hội đang trình bày. Vì thế chúng ta nhìn thấy nhiều nỗ lực khác nhau để tách rời Mạc khải Thánh kinh ra khỏi những đề nghị đầy hấp dẫn cho nếp sống con người." Ðể đáp lại hoàn cảnh mâu thuẩn nầy, con người cần chú ý lắng Lời Chúa, được diễn tả đầy đủ nhất trong lời giảng dạy của Chúa Kitô.

 

(VK)

 

 


Back to Home Page