ÐTC Nói Cộng Hòa Czech Bị Thách Thức

Bởi Việc Sa Sút Những Giá Trị Kitô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Nói, Cộng Hòa Czech Bị Thách Thức Bởi Việc Sa Sút Những Giá Trị Kitô.

Vatican (CNS 28/04/2003) - Một thập niên sau khi cộīng hòa Czech trở thành một quốc gia tự do và độc lập, ---- ÐTC Gioan Phaolô II nói, --- quốc gia này đang bị thách đố bởi "việc sùng bái nền kinh tế thị trường" và các giá trị Kitô đang tiếp tục bị sa sút.

ÐTC đưa ra lời nhận định này trong một bài diễn văn cho tân đại sứ của cộng hòa Czech tại Tòa Thánh, ông Pavel Jajtner, trong một nghi lễ chào đón tại Vatican hôm 28/04/2003.

ÐTC nói, việc sụp đổ của chủ nghĩa cọng sản  Âu châu và việc thành lập cộng hòa Czech, đã mở ra nhiều thay đổi tốt đẹp, bao gồm tự do chính trị. Nhưng ngài cảnh giác rằng, "hành trình từ việc đàn áp đến tự do là một hành trình khó khăn, thường được ghi dấu bằng những quyến rũ của những hình thức sai lạc về tự do,  và những lời hứa trống rỗng về hi vọng."

ÐTC nhắc rằng, "trong khi sự phát triển kinh tế và những biến đổi xã hội  đang mang lại nhiều ích lợi tại Cọng hòa Czech, thì các thành viên yếu kém hơn trong xã hội, --- đặc biệt người nghèo, những người bị loại bỏ, các bệnh nhân và những người cao niên, --- cũng cần phải được bảo vệ."

 

(VK)

 

 


Back to Home Page