Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ

Xét Lại Chính Sách Ngoại Giao Ðối Với Cuba

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Xét Lại Chính Sách Ngoại Giao Ðối Với Cuba.

Washington (AFP 28/04/2003) - Hôm thứ Hai (28/04/2003), Bộ trưởng ngoại giao Hoa kỳ, ông Collin Powell đã cảnh giác Cuba rằng, Hoa kỳ đang xét lại chính sách  đối với  Cuba,  xét vì nhân quyền đang bị vi phạm trầm trọng tại Cuba;  đồng thời ông cũng tố giác quốc gia cọng sản duy nhất tại Châu Mỹ như là một "sự sai lầm".

Ám chỉ đến việc đàn áp các nhà bất đồng chính kiến và việc hành quyết ba người cướp tàu vượt biển sang Hoa kỳ, Ông Powell nói, "chính quyền Cuba là một "sai lầm"  tại  vùng Tây Bán Cầu,"  Ông Powell cũng cho biết ông hài lòng với lá thư mà ÐTC đã gởi cho ông Fidel Castro, trong đó ÐTC lên án việc đàn áp các nhà bất đồng chính kiến  với nhà nước cọng sản Cuba.

Ông Powell nói, tôi hi vọng rằng toàn thế giới, hiện nay, đã biết rõ chính phủ này là chính phủ như thế nào... đây là một chính phủ "lầm đường" tại Tây bán Cầu.

 

(VK)

 

 


Back to Home Page