Cuộc Ðua Xe Ðạp Tại Tây Ban Nha

Sẽ Ðược Ðình Hoãn

Vì Chuyến Viếng Thăm Của ÐTC

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc Ðua Xe Ðạp Tại Tây Ban Nha Sẽ Ðược Ðình Hoãn Vì Chuyến Viếng Thăm Của ÐTC.

Valladolid, Tây Ban Nha (AFP 29/04/2003) - Chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II đến Tây Ban Nha vào đầu tháng 5 năm 2003 đã làm thay đổi lịch trình đua xe đạp tại Tây Ban Nha.

Trước đây, lịch trình của cuộc đua được dự định tổ chức từ ngày 30 tháng 4/2003 đến ngày 4 tháng 5/2003; nhưng nay sẽ được dời lại từ ngày 20 đến 24 tháng 5/2003. Các nhà tổ chức đã quyết định như vậy, để bảo đảm cho biến cố  đua xe sẽ được trực tiếp truyền hình trên toàn quốc.

 

(VK)

 

 


Back to Home Page