Vài phản ứng đối với việc

ÐHY Dario Castrillon Hoyos

sẽ cử hành thánh lễ theo nghi thức củ

trước công đồng Vatican II

tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả Roma

vào ngày 24 tháng 5 năm 2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài phản ứng đối với việc ÐHY Dario Castrillon Hoyos sẽ cử hành thánh lễ theo nghi thức củ, --- trước công đồng Vatican II, --- tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả, Roma, vào ngày 24 tháng 5 năm 2003.

(Apic 24 và 25/04/2003) - Liền sau khi Toà Thánh cho biết là ÐHY Dario Castrillon Hoyos, Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ, sẽ cử hành thánh lễ theo nghi thức củ, trước công đồng Vatican II, --- tức thánh lễ bằng tiếng latinh theo nghi thức của Ðức Thánh Giáo Hoàng Piô V, --- vào ngày 24 tháng 5 năm 2003, tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả ở Roma, thì vị lãnh đạo cộng đoàn huynh  đệ Thánh Piô X, --- tức cộng đoàn công giáo thủ cựu của Ðức Cha Lefèvre --- là Ðức Cha Bernard Fellay, --- một trong bốn Ðức Cha đã được Ðức Cha Lefèvre phong chức giám mục cho vào năm 1988 mà không có phép của Ðức Giáo Hoàng --- đã lên tiếng mạnh mẽ xác nhận rằng không có sự hoà giải nào đang được chuẩn bị giữa Toà Thánh Vatican và Cộng Ðoàn Huynh Ðệ Thủ Cựu Thánh Piô X, và rằng việc làm của Toà Thánh chỉ nhằm gây chia rẽ giữa bốn vị giám mục của cộng đoàn Lefèvre mà thôi.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng Ðức Hồng Y Hoyos đã được ÐTC bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy Ban được gọi là "Ecclesia Dei", "Giáo Hội của Chúa", là Ủy Ban lo việc giải quyết những trở ngại giữa Toà Thánh và cộng đoàn công giáo thủ cựu Lefèvre. Hơn nữa, địa điểm được chọn, để cử hành thánh lễ theo nghi thức củ, --- tức Ðền Thờ Ðức Bà Cả ở Roma ---  mang một ý nghĩa lớn, bởi vì trong chính Ðền Thờ nầy, có mộ của Thánh Giáo Hoàng Piô V, và nghi thức thánh lễ củ, trước Công Ðồng Vaticanô II,  được gọi là  nghi thức thánh lễ của Ðức Piô V.

Trong khi đó, đáp lại những phản ứng có vẻ cứng cỏi của Cộng Ðoàn Lefèvre, Toà Thánh Vatican chỉ xác nhận cách nhẹ nhàng rằng: "cho đến giờ phút nầy, chỉ có một điều chắc chắn mà thôi; đó là chính việc cử hành thánh lễ theo nghi thức củ đã được xếp chương trình vào ngày 24 tháng 5 năm 2003, để đáp lại ước muốn của những tín hữu còn mộ mến gắn bó với thánh lễ theo nghi thức củ của Ðức Piô V, vừa vẫn muốn duy trì sự hiệp thông trọn vẹn với  Ðức Thánh Cha và ngai toà thánh Phêrô. Những tín hữu nầy đã mong ước sao, trước khi kết thúc năm Mân Côi, họ được lần chuỗi chung và tham dự  thánh lễ trong Ðền Thờ Ðức Bà Cả, Ðền Thờ Thánh Mẫu đầu tiên trong số những đền thờ thánh mẫu trong Giáo hội Công giáo. Và trọn vẹn là để cầu nguyện theo ý của Ðức Thánh Cha và sống trong tình thương hiệp thông với ngài mà thôi, chớ không có hậu ý nào cả đối với Cộng Ðoàn Lefèvre.

Có lẽ vì thái độ bình thản trên của Toà Thánh Vatican, mà sau đó, --- tức sau những phản ứng có vẽ cứng cỏi lúc ban đầu ---Ðức Cha Bernard Fellay có vẽ như thay đổi lập trường và tuyên bố  cách hoà dịu hơn rằng "vẫn còn tiếp tục  những trao đổi với Toà Thánh Vatican và có những dấu chỉ tích cực và đầy khích lệ", mặc dù --- theo lời Ðức Cha nói --- "một việc hoà giải liền ngay  không thể nào thực hiện được". Ðức Cha nhìn nhận rằng việc cử hành thánh lễ theo nghi thức củ tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả ở Roma, vào ngày 24 tháng 5 năm 2003, là một dấu chỉ tích cực, nói lên thiện chí của Toà Thánh đối với cộng đoàn Lefèvre.

Trả lời câu hỏi của Nhật Báo "Il Giornale" số phát hành tại Italia ngày 25 tháng 4 năm 2003, Ðức Cha Bernard Fellay trả lời nhẹ nhàng như sau: "Tôi không thấy có khả thể nào để ký kết một sự đồng ý liền ngay. Ðây là một tiến trình chậm. Nhưng chúng tôi tin tưởng vào Thiên Chúa, là Ðấng có thể thay đổi chương trình của con người. Những trao đổi vẫn còn tiếp tục, và diễn tiến cách thận trọng, từ cả hai phía".

Tuy nhìn nhận thiện chí của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II muốn đạt đến sự đồng ý, nhưng Ðức Cha Fellay nhắc lại hai điều kiện của ngài là: Toà Thánh phải tuyên bố công khai rằng "thánh lễ theo nghi thức củ của Thánh Giáo Hoàng Piô V đã không bao giờ bị hủy bỏ, và Toà Thánh phải hủy bỏ Sắc Lệnh Dứt Phép Thông Công do việc Ðức Cha Lefèvre đã chủ phong vào năm 1988 bốn vị giám mục  mà không có phép của Ðức Giáo Hoàng". Ðức Cha Fellay là một trong bốn vị được phong chức lúc đó.

Cuối cùng trả lời cho câu hỏi về Thông Ðiệp mới của Ðức Gioan Phaolô II về Bí Tích Thánh Thể, Ðức Cha Bernard Fellay, thủ lãnh của cộng đoàn thủ cựu Lefèvre, nói lên lập trường ủng hộ thông điệp, với những lời như sau: "Tôi vui mừng vì thông điệp nầy nhắc lại những chân lý thiết yếu về Bí Tích Thánh Thể. Ngày nay, người ta nghi ngờ bàn cãi nhiều về những chân lý đó. Phán xét của tôi rất tích cực đối với thông điệp: đây là một thông điệp hết sức cần thiết, bởi vì hiện có nhiều lạm dụng trên thế giới đối với Bí Tích Thánh Thể nầy."

Ðó là vài chi tiết thêm về những trao đổi mới đây giữa Toà Thánh và Cộng Ðoàn Thủ Cựu Lefèvre. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh kỳ tới.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Home Page