Một Vị Hồng Y Nói

Giáo Hội Công Giáo Tại Ukraine

Là Chiếc Cầu Quan Trọng Của Ðông Và Tây

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một Vị Hồng Y Nói Giáo Hội Công Giáo Tại Ukraine Là Chiếc Cầu Quan Trọng Của Ðông Và Tây.

Ottawa (CNS 19/02/2003) - ÐHY Lubomyr Husar của Lviv (Lơ Vớp) nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 13/02/2003 rằng, Giáo hội Công giáo theo nghi lễ đông phương có thể là một chiếc cầu quan trọng nối liền giữa hai giáo hội Công giáo và Chính thống giáo. Ngài nói, "chúng ta nhìn thấy mình  như là  một điểm tựa, nơi mà hai truyền thống có thể gặp gỡ. Ðiều này kỳ vọng nơi chúng ta trở nên những người trung gian bởi vì chúng ta có sự liên quan đến cả hai phía."

ÐHY nói, nhiều người trong giáo hội công giáo Ukraine tin rằng sứ vụ của họ là "yếu tố nối liền giúp cho hai truyền thống  tôn trọng lẫn nhau, làm lợi cho nhau và, dĩ nhiên sống trong sự đoàn kết."

ÐHY Husar đang trong chuyến viếng thăm 19 ngày tại Canada; và chương trình viếng thăm của ngài bao gồm những cuộc gặp gỡ, tỉnh tâm, thánh lễ và thuyết trình; Và ÐHY sẽ rời Canada vào ngày 23/02/2003.

 


Back to Home Page