Ðức Hồng Y Stephan Kim

thúc giục người dân Hàn Quốc

hãy bước theo con đường hòa bình

của chân phước giáo hoàng Gioan XXIII

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Stephan Kim thúc giục người dân Hàn Quốc hãy bước theo con đường hòa bình của chân phước giáo hoàng Gioan XXIII.

Seoul (UCAN 22/04/2003) - Nghĩ đến việc Hoa kỳ có thể tấn công Bắc Hàn, ÐHY Stephen Kim Sou-Hwan nói rằng hòa bình tại bán đảo triều tiên tùy thuộc vào xác tín của người dân Hàn quốc.

ÐHY, cựu tổng giám mục của Seoul, nói hôm 12/04/2003 tại một cuộc hội thảo được bảo trợ bởi Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Ðồng Giám Mục Hàn Quốc, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thông điệp "Hòa bình Trên Trái Ðất" của chân phước giáo hoàng Gioan XXIII.

Trong bài thuyết trình tựa đề: "Hòa bình có thể có giữa Nam và Bắc Hàn hay không?" ÐHY cho biết, Hòa bình giữa Nam và Bắc Hàn Quốc, có thể  được thực hiện, nhờ việc gia tăng những trao đổi và cố gắng để xây dựng sự tin tưởng hổ tương.

ÐHY nhớ lại ảnh hưởng mà thông điệp "Hòa bình trên trái đất" có trên ngài và những người khác khi thông điệp này được công bố vào dịp Phục Sinh năm 1963. ÐHY Kim cho biết, "ngay cả những người cọng sản cũng kính phục chân phước giáo hoàng Gioan XXIII khi ngài qua đời."

ÐHY nói, "nếu người dân Nam Hàn có thể tác động người dân Bắc Hàn" trong một đường lối tương tự, "họ có thể thay đổi não trạng và thái độ thù nghịch hướng về Nam Hàn."

Vì thế ÐHY nói, thống nhất hòa bình của bán đảo triều tiên "tùy thuộc vào những cố gắng của người dân Nam Hàn, và chứ không thể chỉ do các chính phủ mà thôi."

Thông điệp Hòa bình trên trái đất nhấn mạnh Sự thật, Công lý, tình yêu và tự do như những trụ cột của một xã hội hòa bình.

Viễn tượng chiến tranh tại bán đảo triều tiên là một đề tài của các cuộc thảo luận kể từ khi cuộc chiến tại Iraq do Hoa kỳ lãnh đạo bùng nổ. Dạo tháng Giêng năm 2003, tổng thống Bush tuyên bố  Iran, Iraq và Bắc Hàn tạo thành "trục của sự dữ" vì chính sách theo đuổi chương trình vũ khí có sức tàn phá lớn của họ.

ÐHY đưa ra nhận định rằng, Hoa kỳ có thể tập trung chú ý đến Bắc Hàn sau Iraq, và rằng một cuộc tấn công vào Bắc Hàn có thể dẫn đến việc Bắc Hàn tấn công vào Nam Hàn. Nam Hàn là đồng minh của Hoa Kỳ kể từ khi bán đảo triều tiên bị chia cách thành Nam và Bắc Hàn sau chiến tranh Hàn Quốc từ năm 1950-1953.

 

(VK)

 


Back to Home Page