Sáu vị tân chân phước sẽ được tôn phong

vào Chúa Nhật 27 tháng Tư năm 2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sáu vị tân chân phước sẽ được tôn phong vào Chúa Nhật 27 tháng Tư năm 2003.

Tin Roma (Apic 23/04/2003) - Toà Thánh Vatican hôm thứ Ba 22/04/2003, đã xác nhận là vào Chúa Nhật, ngày 27 tháng 4 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ  phong chân phước cho Tu Sĩ  Phanxicô Marcô d'Avianô, vị  đã có công trong việc giải cứu thành Viêna, khỏi cuộc vây hãm của quân đội Ottô-mane, ngày 12 tháng 9 năm 1683.

Cũng trong dịp nầy, ÐTC Gioan Phaolô II cũng sẽ tôn phong chân phước cho bốn nữ tu và một tu sĩ nguời Italia.

Trong 25 năm thi hành thừa tác vụ Phêrô trên ngai toà Roma, ÐTC Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho 1,316 vị, và phong hiển thánh cho 465 vị.


Back to Home Page