Các giám Mục Italia hành hương Thánh Ðịa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các giám Mục Italia hành hương Thánh Ðịa.

Tin Giêrusalem (Apic 22/04/2003) - Trong những ngày từ  22 đến 25 tháng Tư năm 2003, một phái đoàn các giám Mục Italia đi hàng hương Thánh Ðịa, để nói lên tình liên đới đối với những người kitô trong vùng.

Ðức Cha Giuseppe Betori, tổng thư lý của Hội Ðồng Giám Mục Italia vừa lên tiếng giải thích  như sau:

"Ðây là một cuộc hành hương của tình liên đới, mà Hội Ðồng Giám Mục Italia muốn thực hiện, như là một cữ chỉ cụ thể  sống  gần gũi và liên đới với các tín hữu;  các tu sĩ nam nữ, những người  đã chịu đau khổ vì tình trạng bi thảm tại Thánh Ðịa.


Back to Home Page