Các Giám Mục Thúc Giục Tổng Thống Nam Phi

Hãy quan tâm đến Bệnh AIDS (SIDA)

Tại Zimbabwe

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Thúc Giục Tổng Thống Nam Phi Hãy quan tâm đến Bệnh AIDS (SIDA) Tại Zimbabwe.

Cape Town, Nam Phi (CNS 19/02/2003) - Các vị giám mục Nam phi khen ngợi sứ vụ hòa bình được đề xướng cho vấn đề Iraq của tổng thống Nam phi, nhưng thúc giục ông ta hãy để ý đến cơn khủng hoảng của bệnh AIDS (SIDA), cũng như  nền kinh tế xã hội và chính trị tại Zimbabwe.

Hội đồng giám mục Nam Phi nói trong một thông báo hôm 17/02/2003 rằng, Các vị giám mục "hoan hô chính phủ Nam Phi vì vai trò của họ trên diển đàn thế giới trong việc gia tăng phong trào nhằm tránh bi kịch chiến tranh chống lại tổng thống Iraq, ông Saddam Hussein, một cuộc chiến có thể làm cho hàng trăm ngàn người dân vô tội có thể  phải chịu đau khổ."

Các vị giám mục khen ngợi tổng thống Nam phi,  ông Thabo Mbeki,  vì "lập trường vững chắc của ông hướng về một giải pháp hòa bình đối với cuộc khủng hoảng Iraq cũng như việc yêu cầu Baghdad tuân thủ hoàn toàn những đòi hỏi của Liên Hiệp quốc,  trong việc hoàn toàn loại bỏ những loại vũ khí có khả năng tàn phá lớn". Tuy nhiên, Hội đồng giám mục Nam Phi cũng cho biết là họ thất vọng về thái độ của  ông Mbeki trước hai vấn đề có tính cách sống còn cho Nam Phi và Miền Nam Phi châu: đó là bệnh AIDS (SIDA) và cơn khủng hoảng tại Zimbabwe.

 


Back to Home Page