Ðức Thượng Phụ Michel Sabbah Tại Giêrusalem

Cầu Nguyện Cho Hòa Bình

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thượng Phụ Michel Sabbah Tại Giêrusalem Cầu Nguyện Cho Hòa Bình.

Giêrusalem (Zenit 20/04/2003) - Trong thánh lễ chúa nhật Phục sinh 20/04/2003, Ðức thượng phụ Michel Sabbah của Giêrusalem đã cầu xin  Thiên chúa giúp cho thánh địa thoát khỏi sự thù hận.

Trong bài giảng thánh lễ được cử hành tại đền thờ Mộ Thánh ---- theo truyền thống, đây là nơi mà Chúa Kitô sống lại, --- Ðức  thượng phụ nói, "tôi cầu xin Thiên chúa ban cho chúng ta một thời gian tốt hơn, không bị đổ máu, tràn ngập công lý và an ninh, thời gian mà trong đó, tất cả chúng ta, tại thánh địa, sẽ hiệp nhất trong cùng một cái nhìn của Thiên chúa, Ðấng đổ tràn tâm hồn chúng ta với sự bình an và tha thứ."

Ðức thượng phụ cũng gởi một sứ điệp cho các nhà lãnh đạo Palestine và Israel, kêu gọi họ "hãy tìm kiếm con đường  hòa bình và công lý, đồng thời hãy lên án chủ nghĩa khủng bố và sự đàn áp."

Chúa nhật (20/04/2003), chính thống giáo cử hành chúa nhật lễ lá, chính thức bắt đầu Tuần Thánh của họ. Phục sinh của Chính thống giáo là ngày Chúa nhật 27/04/2003.

 

(VK)


Back to Home Page