ÐTC Nói Hợp Tác Quốc tế

là Chìa Khóa Ðể Loại Trừ Nạn Ðói

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Nói Hợp Tác Quốc tế là Chìa Khóa Ðể Loại Trừ Nạn Ðói.

Vatican (CNS 19/02/2003) - Trong một sứ điệp kết án sự dai dẵng của nạn đói trên toàn thế giới, ÐTC Gioan Phaolô II nói việc hợp tác đa phương,---  chứ không phải là một "ước muốn để thắng lướt" --- phải  điều khiển những quyết định quốc tế về hòa bình và phát triển.

ÐTC nói hôm 19/02/2003 rằng  nạn đói  vẫn còn gây nhiều nguy hiểm cho cuộc sống của hàng triệu người, tại một thời điểm mà thế giới đang tận hưởng tiến triển  vật chất và kỷ thuật chưa từng có.

Ngài đưa ra nhận xét trên trong một sứ điệp gởi đến cơ quan trợ giúp phát triển nông nghiệp, đang họp nhau,  để mừng kỷ niệm 25 năm thành lập.

ÐTC nói, sứ điệp của ngài nhắm làm nổi bật nhu cầu cần hợp tác đa dạng quốc tế, càng ngày càng xuất hiện như là yếu tố quyết định cho hòa bình,  một khát vọng sâu thẳm của dân chúng trong lúc này.

Sứ điệp của ÐTC được đọc bởi ÐHY Angelo Sodano quốc vụ khanh tòa thánh. Trong số các tham dự viên có tổng thống Ý, ông Carlo Azeglio Ciampi, Ông tổng thư ký Liên Hiệp quốc Kofi Annan và các đại diện của nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế.

Trong vòng 25 năm qua, quĩ quốc tế phát triển nông nghiệp đã cấp phát 7.7 triệu mỹ kim cho 628 dự án phát triển tại 115 quốc gia.

 


Back to Home Page