Nhiều Người Lớn Ðược Rửa Tội Tại Pháp

Trong Ðêm Phục Sinh Năm 2003

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhiều Người Lớn Ðược Rửa Tội Tại Pháp Trong Ðêm Phục Sinh Năm 2003.

Paris, Pháp (Zenit 16/04/2003) - Hội đồng giám mục Pháp công bố rằng, trong thánh lễ đêm phục sinh năm 2003 sẽ có 2,374 người lớn được rửa tội tại Pháp, so với năm 2002 là 2,335 người.

Trong thập niên vừa qua,  tại Pháp, số người lớn và vị thành niên được rửa tội gia tăng, trong khi số trẻ em rửa tội lại sút giảm. Vào năm 2000 số trẻ em được rửa tội là 380,093 em, so với  năm 1991 số trẻ em được rửa tội là 448,609.

Một phần ba số người mới được rửa tội đến từ các gia đình Kitô giáo, một phần ba khác là những người chưa bao giờ theo tôn giáo nào cả.

Trong số những người được rửa tội, 85% dưới 40 tuổi, và 83% đến từ những thành phố.

 

(VK)

 


Back to Home Page