Hội Ðồng Giám Mục Angola Nói

Người Tị Nạn Là Một Ưu Tiên

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Ðồng Giám Mục Angola Nói Người Tị Nạn Là Một Ưu Tiên.

Luanda, Angola (Zenit 15/04/2003) - Nhân ngày kỷ niệm năm đầu tiên hiệp ước hòa bình giữa chính phủ và phiến quân  Liên Hiệp toàn quốc  để dành lại Ðộc lập Hoàn Toàn Angola, UNITA,  các vị giám mục Angola kêu gọi người dân hãy tái xây dựng quốc gia và giải quyết sự đau khổ của những người tị nạn.

Thông báo của hội đồng giám mục nói, "quốc gia chúng ta là một quốc gia của người tị nạn." Các ngài cho biết, "một nỗ lực quan trọng đang được thực hiện về phía chính phủ, Liên Hiệp quốc, và những tổ chức chăm sóc cho người tị nạn, anh em của chúng ta." Tuy nhiên, các vị giám mục cảnh giác, nhiều trại tị nạn và nhiều vùng được các tổ chức quốc tế trợ giúp,  đang gặp nhiều khó khăn. Ða số dân chúng đang phải đối diện với nhiều vấn đề quan trọng như  tình trạng thiếu thốn thực phẩm, chăm sóc y tế, và giáo dục.

Hiện nay có hơn 1 triệu người  đang sống tại những trại tị nạn.

Angola là một quốc gia có khoảng 14 triệu dân cư, công giáo chiếm 47% dân số, dành lại độc lập vào năm 1975 từ tay Bồ Ðào Nha. Cuộc nội chiến bùng nổ giữa Phong Trào  Nhân Dân Giải Phóng Angola (the Popular Movement for the Liberation of Angola) và  UNITA.

Một Hiệp ước cuối cùng đã được ký kết vào ngày 4/04/2002, theo sau việc ám sát ông Jonas Savimbi,  vị lãnh đạo của UNITA.

 

(VK)

 


Back to Home Page