Tình hình Sức Khỏe Của ÐTC

Trong Tuần Thánh

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tình hình Sức Khỏe Của ÐTC Trong Tuần Thánh.

Vatican (AFP 16/04/2003) - Mặc dầu đang chiến đấu với căn bệnh "run rẩy" (Parkinson), viêm khớp và tinh thần phần nào bận tâm với cuộc chiến tại Iraq,  ÐTC Gioan Phaolô II bắt đầu các nghi lễ của Tam Nhật Thánh, với các lễ nghi của ngày thứ Năm Tuần Thánh 17/04/2003.

Trong những năm gần đây, việc cử hành các nghi lễ Tuần Thánh trở thành như điểm quy chiếu, để  biết tình trạng sức khỏe của ÐTC.

ÐTC Gioan Phaolô II, nay 82 tuổi, đã phải chấp nhận việc xử dụng chiếc xe lăn đặc biệt để tránh cho ngài khỏi phải đứng trong khi cử hành thánh lễ.

Năm ngoái (2002), nhiều người công giáo trên  thế giới  theo dõi các nghi lễ  của Tam nhật thánh qua truyền hình,  đã nhận thấy những khó khăn mà ÐTC đã phải chịu, khi  cử hành các nghi lễ,  đặc biệt vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.

Năm nay (2003), với sự trợ giúp của xe lăn, nhiều người kỳ vọng có thể nhìn thấy ÐTC cử hành các thánh  lễ một cách bình thường,  như ngài đã cử hành trong ngày chúa nhật Lễ Lá 13/04/2003.

 Không giống như  mùa Phục Sinh năm ngoái (2002), năm  nay (2003) ÐTC không thể tham dự cách năng động Thánh lễ rửa chân  tối thứ Năm Tuần thánh (17/04/2003), và  cũng không vác thánh giá trong buổi đi đàng thánh giá, vào tối thứ sáu tuần thánh (18/04/2003).

Năm  ngoái (2002), sức khỏe của  ÐTC Gioan Phaolô II  tốt đủ, để có thể tham dự chặng cuối cùng,  được cử hành tại Hí Trường  Côlôssêô của Roma.

Dạo đầu  tháng Tư năm 2003, Tòa thánh nói rằng, ÐTC sẽ dâng việc đi đàng thánh giá vào tối thứ sáu tuần thánh năm nay (2003), cho các nạn nhân của chiến tranh.

 

(VK)

 


Back to Home Page