Vài Giải Thích của Ðức TGM Angelo Amato

Tổng Thư Ký Bộ Giáo Lý Ðức Tin

về Thông Ðiệp mới của ÐTC

nói về Bí Tích Thánh Thể

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài Giải Thích của Ðức TGM Angelo Amato, Tổng Thư Ký Bộ Giáo Lý Ðức Tin về Thông Ðiệp mới của ÐTC nói về Bí Tích Thánh Thể.

(Radio Veritas Asia 18/04/2003) - Thứ Năm Tuần Thánh đầu tiên của triều giáo hoàng, tức tuần thánh năm 1979, Ðức Gioan Phaolô II đã mở ra một điều mới: đó là ngài viết cho các linh mục một bức thư làm nổi bật tương quan giữa bí tích thánh thể và chức linh mục thừa tác, để khuyến khích các ngài sống ơn gọi và thi hành tác vụ mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Từ đó, mỗi năm vào dịp Thứ Năm Tuần Thánh, ÐTC  Gioan Phaolô II  đều có gởi cho các linh mục một bức thư. Hai mươi lăm năm sau, tức thứ Năm tuần thánh năm 2003, ÐTC  lại mở ra một điều mới nữa: ngài không viết thư cho các linh mục nhân ngày thứ năm tuần thánh, nhưng trong Thánh Lễ Tiệc Ly, ngài ấn ký và gởi đến mọi thành phần dân Chúa - và dĩ nhiên đến các linh mục - một thông điệp về Bí Tích Thánh Thể. ÐTC  mời gọi không phải chỉ các linh mục mà thôi, nhưng mời gọi toàn thể giáo hội hãy dừng lại trước Chúa Giêsu Thánh Thể, Bánh hằng sống không ngừng nuôi sống Giáo Hội mọi ngày, cho đến tận cùng. Thông Ðiệp thứ 14 của ÐTC về bí tích thánh thể là một suy niệm sâu xa về mầu nhiệm thánh thể,  mầu nhiệm trung tâm của đức tin Công giáo, là kho tàng của Giáo Hội và là con tim của thế giới. Tiếp sau đây, là vài giải thích của Ðức TGM Angelo Amato, tổng thứ ký của bộ giáo lý đức tin,  về thông điệp mới của ÐTC nói về bí tích Thánh Thể.

Trước hết, Ðức TGM muốn lưu ý mọi người rằng: ngoài yếu tố giáo lý về  bí tích thánh thể, Thông Ðiệp có tích chứa những yếu tố  thuộc kinh nghiệm sống  của ÐTC. Ðức TGM nói như sau:

 

"ÐTC nói về bí tích thánh thể, dựa trên kinh nghiệm hằng ngày của ngài qua việc cử hành thánh thể nơi các nhà thờ bên BaLan, nơi Ðền thờ Thánh Pherô, nơi hàng ngàn nhà thờ, hoặc tại các quảng trường, --- và cả nơi những vận động trường --- trong các chuyến viếng thăm mục vụ khắp nơi trên thế giới. Ðó là tính cách "toàn cầu" của bí tích, liên kết trời và đất,  và thấm nhuần tất cả mọi thụ tạo. Thế giới được khai sinh từ bàn tay Thiên Chúa Ðấng Tạo Hoá và trở về lại với Ngài, được Chúa Kitô cứu chuộc. ÐTC cảm động nhắc lại Bí Tích Thánh Thể  đã được ngài cử hành  tại Phòng Tiệc Ly ở Giêrusalem,  trong lần ngài hành hương đến Giêrusalem dịp đại Năm Thánh 2000. Bí Tích Thánh Thể là như  sợi dây liên kết không bao giờ bị gián đọan,  liên kết  Thứ Năm Tuần Thánh năm 2003 với Bửa Tiệc Ly của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi chịu nạn. Ngoài khía cạnh khâm phục tôn thờ đối với bí tích Thánh Thể ra,  ÐTC  nhắc đến vài bóng tối đang che mờ lòng tôn thờ Thánh Thể tại vài quốc gia, vài vùng trên thế giới. ÐTC nhắc đến việc các tín hữu đã bỏ mất thói quen tôn thờ Thánh Thể, nhắc đến những lạm dụng trong việc cử hành bí tích Thánh Thể, việc rút gọn bí tích Thánh Thể thành như là một bữa tiệc huynh đệ, việc bỏ quên tính cách cần thiết của chức tư tế thừa tác để cử hành bí tích Thánh Thể thành sự."

 

Kế đến , Ðức TGM nhắc đến ba điểm nổi bật của thông điệp về bí tích Thánh Thể: (1) khía cạnh mầu nhiệm đức tin, (2) khía cạnh giáo hội học, và (3) khía cạnh mục vụ. Ðức TGM giải thích như sau:

 

"Trước hết, bí tích thánh thể là một mầu nhiệm của đức tin, một món quà tuyệt diệu của Chúa Giêsu, Ðấng trao ban chính mình và ơn cứu rỗi cho con người. Khi cử hành bí tích Thánh Thể, biến cố cứu rỗi của cái chết và sống lại của Chúa Giêsu,  được làm cho hiện diện thật sự và có sức tác động: hy tế của Chúa có tính cách quyết định cho việc cứu rỗi nhân loại, đến độ Chúa Giêsu đã hoàn tất  công việc và chỉ trở về cùng Thiên Chúa Cha, sau khi đã để lại cho chúng ta phương thế  giúp  tham dự vào hy tế Thánh Thể  và hưởng lấy những hoa trái cứu rỗi. Bí Tích Thánh Thể là bánh hằng sống ban sức mạnh hằng ngày."

"Kế đến Bí Tích Thánh Thể xây dựng giáo hội. Việc được tháp nhập vào thân thể Chúa Kitô, qua bí tích Rửa Tội,  nay được củng cố trong bí tích Thánh Thể. ÐTC quả quyết rằng không những  mọi nguời tín hữu lãnh nhận Chúa Kitô, mà chính Chúa Kitô tiếp nhận mỗi người chúng ta. Bí Tích Thánh Thể có sức mạnh hiệp nhất.  Khi tham dự vào bí tích Thánh Thể, các tín hữu trở nên một thân thể, bởi vì tất cả cùng tham dự vào một bánh duy nhất, như thánh Phaolô đã dạy. Khi nói đến điểm nầy, ÐTC khen ngợi việc tôn sùng Thánh Thể bên ngoài Thánh Lễ, như việc đặt Mình Thánh Chúa để tôn kính, Viếng Chúa Giêsu Thánh Thể."

"Khía cạnh thứ ba được nhắc đến, thuộc bình diện mục vụ, là mối tương quan giữa Thánh Thể và bí tích Hoà giải. Sự Hoà giải là điều bắt buộc để tham dự trọn vẹn vào Hy tế Thánh Thể. Chúng ta chỉ đến với bí tích Thánh Thể trong tình trạng ân sủng. Việc hiệp thông trong ân sủng với Chúa Kitô cần được thể hiện trong sự hiệp thông giáo hội: trong sự hiệp thông với Ðức Thánh Cha và các giám mục và với quyền giáo huấn của các ngài. Vì thế, bí tích Thánh Thể tạo ra sự hiệp thông và giáo dục sống hiệp thông."

 

Ðức TGM cũng không quên nhắc đến khía cạnh đại kết của Bí Tích Thánh Thể như sau:

 

"Chắc chắn rằng bí tích Thánh Thể là bí tích của sự hiệp thông  và hiệp nhất của    trong Giáo Hội.  Sự hiệp thông giáo hội nầy được thiết lập trên sự hiệp thông đầy đủ  vào lời tuyên xưng đức tin,  hiệp thông trong các bí tích và trong việc điều hành giáo hội.  Không thể cùng cử  hành một phụng vụ Thánh Thể chung với nhau,  bao lâu chưa  thiết lập lại những mối dây liên kết  như  vừa được nhắc lại trên đây. Con đường tiến đến sự hiệp nhất phải được thực hiện trong sự  thật của đức tin. Tuy nhiên, ÐTC nhấn mạnh liền ngay rằng ước muốn mãnh liệt cử hành chung bí tích Thánh Thể đã là điều đáng khen cho cả hai phía và là lời khẩn cầu  dâng lên Thiên Chúa cho sự hiệp nhất hoàn toàn."

"Cuối cùng, một đặc điểm nữa của thông điệp, là chỗ đứng quan trọng dành cho Mẹ Maria."

"Nơi các thông điệp khác, sự  hiện diện của mẹ Maria được  nhắc đến  nơi một đoạn ngắn, vào lúc  kết thúc  thông điệp; nhưng trong thông điệp mới nầy, thì Mẹ Maria được dành riêng cho một Chương. Ðó là chương thứ 6 của thông điệp, có tựa đề: hãy đến trường học của Mẹ Maria, người nữ  của bí tích Thánh Thể. Trong năm Mân Côi nầy, không thể nào thiếu sót việc nhắc đến Mẹ Maria, Mẹ của Chúa, và là Ðền Thờ đầu tiên của Chúa Giêsu trong lịch sử. ÐTC nhắc đến kinh nghiệm sống của Mẹ Maria sau khi Chúa Phục Sinh. Ðối với Mẹ, lãnh nhận bí tích Thánh Thể có nghĩa là lãnh nhận lại trong cung lòng mình, một  con tim đã từng đập nhịp cùng với con tim của Mẹ. Mẹ Maria, người nữ của bí tích Thánh Thể, cũng là người nữ của lời Chúc Tụng Thiên Chúa (Magnificat),  trong đó Mẹ hát lên mừng  trời mới đất mới. Nếu lời kinh Chúc Tụng Thiên Chúa của Mẹ Maria nói lên con đường tu đức Thánh Thể, thì bí tích Thánh Thể được trao ban cho chúng ta, ngõ hầu trọn cả đời sống chúng ta trở nên lời Chúc Tụng Thiên Chúa."

 

Ðó là một vài Giải Thích của Ðức TGM Angelo Amato, Tổng Thư Ký Bộ Giáo Lý Ðức Tin về Thông Ðiệp mới của ÐTC nói về Bí Tích Thánh Thể. Xin kính chào quý vị, và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh lần tới.

 

(ÐTD)

 


Back to Home Page