Xuất bản Tập Thơ của ÐTC

ấn bản tiếng Anh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Xuất bản Tập Thơ của ÐTC ấn bản tiếng Anh.

Wahington, Hoa kỳ (Zenit 15/04/2003) - Một tập sách, sưu tầm các bài thơ của  ÐTC Gioan Phaolô II, ấn bản bằng tiếng Anh, sẽ được ấn hành bởi nhà xuất bản của Hội Ðồng Giám Mục Hoa kỳ.

Các bài thơ nói về Thiên chúa là đấng nguyên thủy và cùng đích của cuộc sống con người  và của mọi tạo vật. Trong các bài thơ, ÐTC cũng suy tư về lúc khởi đầu và chấm dứt triều đại giáo hoàng của ngài.

Bản văn nguyên thủy được viết bằng tiếng Ba lan, đây là những bài thơ đầu tiên mà ÐTC Gioan Phaolô II xuất bản trong suốt triều giáo hoàng của ngài.

Dự định cho ngày xuất bản tập thơ này là ngày 29/06/2003.

 

(VK)


Back to Home Page