Văn Phòng Các Giám Mục Guatemala Nói

hãy thiết lập Nhiều Chính Sách Nhân Bản Hơn

Cho Người Di Dân

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Văn Phòng Các Giám Mục Guatemala Nói hãy thiết lập Nhiều Chính Sách Nhân Bản Hơn Cho Người Di Dân.

Guatemala (Zenit 15/04/2003) - Văn phòng hội đồng giám mục Guatemala kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy thiết lập những chính sách có thể làm giảm bớt sự đau khổ của người di dân, những người rất thường phải đối diện với nạn kỳ thị.

Văn phòng di dân của hội đồng giám mục  Guatêmala đưa ra lời kêu gọi trong một tài liệu xuất bản hôm mùng 4 tháng tư năm 2003,  với tựa đề "Ðường Thập Giá, Ðường Hi Vọng của người Di dân".

Ðược ký bởi Ðức giám mục Alvaro L. Ramazzini của San Marcos, chủ tịch  Ủy Ban Di Dân Hội Ðồng Giám Mục Guatemala, tài liệu tuyên bố rằng, "các chính sách kinh tế của nhiều chính phủ trong vùng, chỉ  nhận thấy sự quan trọng của thị trường toàn cầu và việc hòa nhập những lợi ích kinh tế của các công ty thương mại, qua các nghị quyết tự do mậu dịch." Ðiều này khiến cho "người nghèo không có công ăn việc làm,  không có tiền lương thích hợp,  và đẩy họ vào tình trạng dễ bị tổn thương, do khả năng chuyên  môn thấp kém của họ."

Tài liệu cũng than phiền "những chính sách kiểm soát biên giới cũng đã đóng góp rất nhiều  cho  việc lạm dụng, và ngay cả đưa đến cái chết cho nhiều người di dân như đã từng xảy ra tại  Mêhicô và Hoa kỳ."

Hội đồng giám mục kêu gọi các chính phủ "hãy hài hòa chính sách di trú của ho, để phẩm giá của người di dân được tôn trọng và hệ quả của việc di trú được nhìn nhận."

 

(VK)


Back to Home Page