Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Công Giáo

Nghi Lễ La Tinh

Than Phiền Giêrusalem Không Có Hòa Bình

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Công Giáo Nghi Lễ La Tinh Than Phiền - Giêrusalem Không Có Hòa Bình.

Giêrusalem (Zenit 15/04/2003) - Sứ điệp phục sinh năm nay (2003) của đức thượng phụ giáo chủ nghi lễ La tinh tại Giêrusalem, phản ảnh lại lời than van của chúa Giêsu về một thành phố không có hòa bình.

Trong sứ điệp được đưa ra hôm thứ ba (15/04/2003),  ám chỉ  đến những hoàn cảnh đang gây nhiều căng thăng, đức thượng phụ Michel Sabbah nói rằng, "thật cần thiết để chống lại khủng bố tại bất cứ nơi nào;  và cuộc chiến chống khủng bố phải bắt đầu bằng việc xét lại các tiêu chuẩn và giá trị."

Ngài nói thêm, "hiện nay, tất cả mọi người thiện tâm đang khóc cho thành Giêrusalem, và mong rằng dân chúng và những nhà cầm quyền tại đó có  thể nhìn thấy con đường của hòa bình."

Ngài thúc giục mọi người hãy theo con đường tránh xa bạo động "bởi vì những con đường đã đi theo trước đây, không thể dẫn đến hòa bình; những hành động quân sự; việc bao vây áp đặt tại các thành phố và làng mạc Palestine, tất cả đã khiến cho những nơi này trở thành những trại tù to lớn, nơi mà phẩm giá con người bị vi phạm, nơi mà việc giết người  xảy ra song song với việc hủy hoại tài sản và nhà cữa."

Ðức thượng phụ nhắc cho các nhà lãnh đạo chính trị tại thánh địa rằng, họ "được  bầu lên để đem hòa bình và an ninh đến cho mọi người, do đó, hãy bước theo con đường có thể mang lại hòa bình và an ninh."

Ðức Thượng phụ nói thêm, "con đường đã đi qua không mang lại hòa bình và an ninh, cho cả người dân Israel lẫn người dân Palestine. Ngay cả bạn nữa, hãy lắng nghe những gì Thiên Chúa nói. Ðó là, Hòa bình và công lý cùng đi song song với nhau. Hãy thay đổi lối đi của bạn."

Ðức thượng phụ kết luận, "chúng ta, những người Kitô, tin vào sự sống lại. Vì thế, chúng ta luôn hi vọng rằng một ngày nào đó, thánh địa sẽ là vùng đất của sự sống lại cho tất cả  mọi người và không còn là vùng đất của sự chết và thù hận nữa."

 

(VK)


Back to Home Page