Quyển Sách Mới Về Nhân Quyền

Bao Gồm Nhiều Bản Văn Của Ðức Thánh Cha

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Quyển Sách Mới Về Nhân Quyền Bao Gồm Nhiều Bản Văn Của Ðức Thánh Cha.

Vatican (Zenit 13/04/2003) - Nhà Xuất Bản Vatican vừa  phát hành một quyển sách với  tựa đề "Nhân quyền trong giáo huấn của Giáo hội, từ Chân phước Giáo hoàng Gioan 23 đến Giáo hoàng Gioan Phaolô II", bao gồm những bản văn của ÐTC về nhân quyền và bổn phận của con người.

ÐTGM Renato Martino, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Về Công  Lý và Hòa Bình nói hôm thứ Năm 10/04/2003, khi trình bày quyển sách tại học viện Luigi Sturzo, rằng, "ngày nay, nhân quyền là điểm gặp gỡ chung giữa những người có niềm tin và những người không có niềm tin."

ÐTGM Martino nói, "nhiều bản văn, được ông Giorgio Filibeck,  một nhân viên của Hội đồng sưu tập, đã chứng tỏ được mối quan tâm của giáo hội về nhân quyền, không phải như một việc có tính cách thời trang,  nhưng như là một hệ quả trực  tiếp của sứ vụ rao giảng Tin mừng trên thế giới."

Quyển sách dày gần 1,000 trang,  được xuất bản bằng tiếng Ý, và sẽ được chuyển dịch sang những ngôn ngữ khác trong thời gian gần đây.

Quyển sách đề cập đến nhiều vấn đề như:  án  tử hình, sự tha thứ, toàn cầu hóa, chiến tranh, Hòa bình, Hồi giáo, nghèo khổ, chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa quốc xã.

Trong phần mở đầu, Ðức cố Hồng Y, Phanxicô Xavie Nguyễn văn Thuận, cựu chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về  Công Lý và Hòa Bình,  đã viết rằng "quyển sách là một nguồn tra cứu hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu thêm về lập trường của Giáo hội trong lãnh vực rộng  lớn về nhân quyền."

 

(VK)


Back to Home Page