Ðức Tổng Giám Mục Rylko Nói

Tương Lai Tùy Thuộc Vào Việc

Chăm Sóc Mục Vụ cho Giới Trẻ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám Mục Rylko Nói: Tương Lai Tùy Thuộc Vào Việc Chăm Sóc Mục Vụ cho Giới Trẻ.

Vatican (Zenit 13/04/2003) - Nhu cầu cấp thiết nhất của giáo hội  trong lãnh vực chăm sóc mục vụ giới trẻ là "việc huấn luyện thường xuyên các nhân viên đặc trách mục vụ và các chương trình có tính sáng tạo." ÐTGM Stanislaw Rylko, Tổng Thư Ký Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân, đã biểu lộ xác tín này khi đọc bài diễn văn tại Hội nghị quốc tế về ngày Giới trẻ thế giới, được tổ chức  tại Roma.

Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân  đã tổ chức  Hội Nghị này, để suy tư về ngày Giới Trẻ Thế Giới đã được tổ chức tại Toronto dạo năm 2002, và về ngày Giới Trẻ  sẽ được tổ chức tại KOELN, Ðức  quốc, vào năm 2005.

Hội nghị đã  kết thúc hôm chúa nhật (13/04/2003), và đã thu hút khoảng 230 vị giám đốc các chương trình mục vụ giới trẻ đến từ 80 quốc gia trên thế giới và đại diện cho  gần 50 phong trào, hội đoàn và cộng đoàn.

ÐTGM Rylko nói rằng "việc chăm sóc mục vụ giới trẻ không cho phép  một sự "tạm nghỉ" trong việc  làm chứng  cho Chúa Kitô."

ÐTGM Rylko điểm ra rằng, tất cả chương trình chăm sóc mục vụ, để chuẩn bị  cho ngày Giới trẻ thế giơí tại KOELN,  phải lưu ý đến "chổ đứng thứ nhất  của ân sủng, bởi vì việc rao giảng phúc âm và  việc chăm sóc mục vụ, cả hai là công việc của ân sủng,  vừa đồng thời lưu ý đến chổ đứng thứ nhất của sự thánh thiện, bởi vì  việc đeo đuổi sự thánh thiện cũng là một ưu tiên trong việc chăm sóc mục vụ giới trẻ."

ÐTGM nói thêm rằng, chương trình cũng phải xét đến "sự ưu tiên của đời sống bí tích --- tái khám phá Bí tích Thánh thể và bí tích Hòa giải --- và xét đến tính cách thứ nhất của con đường tu đức hiệp thông --- không phải là sự phản kháng nhưng là sự họp tác và  phân  phối giữa các thực thể giáo hội.

 

(VK)


Back to Home Page