ÐTC khuyến khích

Các Nữ Tu Dòng Nữ Muội

của Người Nghèo Thánh Catherine Siena

hãy nhìn thấy Chúa Kitô nơi kẻ nghèo

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC khuyến khích Các Nữ Tu Dòng Nữ Muội của Người Nghèo Thánh Catherine Siena hãy nhìn thấy Chúa Kitô nơi kẻ nghèo.

Vatican (Zenit 13/04/2003) - Hôm thứ sáu (11 tháng 4/2003), ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến các nữ tu thuộc dòng các Nữ Muội của Người Nghèo của thánh Catherine Siena, và khuyến khích họ hãy nhìn thấy Chúa trong những người đang đau khổ.

Nhắc lại lời dạy của đấng sáng lập, Chân phước Savina Petrilli (1851- 1923),  ÐTC khuyến khích các nữ tu "đừng bao giờ loại bỏ người nghèo" trong  những dấn thân của họ.

ÐTC nhắc lại rằng "trọng tâm sứ điệp của chân phước Petrilli, một tu sĩ người Ý và cũng là một nhà truyền giáo tại Châu Mỹ La tinh, là hãy nhận ra Chúa Kitô trong mọi người đang đau khổ."

Ngài thúc giục các nữ tu hãy tập luyện tâm hồn để yêu thương, để sống anh hùng  trong đức bác ái, và hãy sẵn sàng  tiếp đón mọi người, mặc cho họ có nghèo khổ đến đâu đi nữa."

ÐTC nói: "Hỡi các nữ tu thân mến,  liên kết  chiêm ngắm với hành động,  công việc của các con phục vụ giáo hội,  phát sinh từ lời cầu nguyện, như "tinh hoa lấy từ  gốc rễ". Trong thời đại của chúng ta, điều này lại càng cần thiết hơn bao giờ hết  để tái xác định  chổ đứng thứ nhất của việc lắng nghe lời Chúa và chiêm niệm."

Dòng Các Nữ  Muội của Người Nghèo đang họp tổng công hội của dòng về chủ đề: "món quà để trao ban, Dung Mạo của một nữ  muội của người nghèo".

Hiện nay, Hội dòng có nhiều nữ tu đang làm việc tại Ý, Hoa kỳ, Ba tây, Argentina, Ấn độ, Philippines và Paraguay.

 

(VK)


Back to Home Page