ÐTC Nói Thật Cần Thiết

Ðể Ðược Giáo Dục Trong Hòa Bình Ðích Thật

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Nói, Thật Cần Thiết Ðể Ðược Giáo Dục Trong Hòa Bình Ðích Thật.

Vatican (Zenit 14/04/2003) - ÐTC Gioan Phaolô II nhấn mạnh nhu cầu giáo dục thế hệ tương lai trong "hòa bình đích thật", khi ngài gặp các sinh viên đại học đến từ 30 quốc gia khác nhau.

Khoảng 3,000 sinh viên đã lắng nghe ÐTC Gioan Phaolô II tại đại thính đường Phao lô đệ lục trong nội thành Vatican, hôm thứ Hai (14/04/2003) nhân dịp đại hội các đại học (UNIV), với chủ đề "xây dựng hòa bình trong thế kỷ 21".

ÐTC nói, chủ đề nói trên "thật là đúng lúc hơn  bao giờ hết trong những tháng này, những tháng mà trong đó chúng ta đã quá lo lắng về hoàn cảnh tại Iraq, cũng như về việc quá nhiều bạo động và  chiến  tranh đang bùng nổ tại những lục địa khác. Tất cả những điều này làm cho việc giáo dục đích thật trong hòa bình càng cấp thiết hơn."

Bài diễn văn của ÐTC là một tổng hợp nói về hòa bình, "kêu gọi những người có niềm tin hãy "cầu nguyện", bởi vì hòa bình là quà tặng tình yêu đến từ Thiên chúa."

Sau đó ngài nhắc đến bốn nền tảng chính của hòa bình, mà 40 năm về trước đã được chân phước giáo hoàng Gioan XXIII nói đến, trong thông điệp "Hòa bình trên trái đất"; bốn nền tảng đó là:  "Sự thật, công lý, tình yêu và tự do."

Giải thích về nền tảng thứ nhất, ÐTC Gioan Phaolô II hô hào giới trẻ hãy "can đảm để tự hỏi chính mình về ý nghĩa của sự thật, trong một thái độ đứng đắn rõ ràng về tư tưởng và hành động,  trong việc tôn trọng và đối thoại với những người khác." Trên hết, ÐTC nói, duy trì "sự liên kết với Thiên chúa, đòi hỏi sự biến đổi cá nhân và cởi mở đối với mầu nhiệm của ngài."

Nền tảng thứ hai là Công lý, được "liên  kết với sự thật, và với việc tôn trọng phẩm giá của mỗi con người."

Nền tảng thứ ba là tình yêu;  ÐTC Gioan Phaolô II nói, "chúng ta biết, nếu không có tình yêu thật sự và vô vị lợi, thì công lý không thể bảo đảm hòa bình cho thế giới. Hòa bình đích thật chỉ phát sinh khi mà sự thù hận, hiềm thù và ganh tị, tất cả đều bị đánh bại trong tâm hồn của chúng ta." Ngài nói thêm, "nếu tình yêu, là dấu hiệu đặc biệt của môn đệ chúa Kitô, được biến thành cử chỉ của việc  phục vụ cách tự do và vô vị lợi, vào  lời nói của sự cảm thông và tha thứ, làn sóng hòa bình của tình yêu sẽ lớn mạnh và lan rộng ngay cả hấp dẫn toàn thể cộng đoàn nhân loại."

Cuối cùng,  nền tảng thứ tư là tự do, ÐTC nói rằng, đây là "sự nhìn nhận quyền cá nhân và các dân tộc và là quà tặng nhưng không,  trong sự chu toàn bổn phận tương ứng ,trong mọi giai đoạn của cuộc sống của mỗi người."

ÐTC nói, "sống bốn nền tảng này, con người có thể cống hiến một sự đóng góp, để xây dựng một thế giới hòa bình và hòa giải."

 

(VK)


Back to Home Page