Các Vị Giám Mục Sudan Kêu Gọi

Liên Hiệp Quốc Bảo Vệ Nhân Quyền Tại Sudan

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Vị Giám Mục Sudan Kêu Gọi Liên Hiệp Quốc Bảo Vệ Nhân Quyền Tại Sudan.

Rumbek, Sudan (Zenit 9/04/2003) - Hội đồng giám mục Sudan kêu  gọi  gia hạn  sứ vụ lệnh  của Tường Trình Viên  Liên Hiệp quốc  về nhân quyền  tại Sudan.

Các vị giám mục cho biết, sự hiện diện của vị đại diện Liên Hiệp quốc là điều cần thiết, bởi vì "hành động quân sự của các nhóm vũ trang, được sự hậu thuẫn của chính quyền Khartoum,  vẫn tiếp tục xúc phạm đến mạng sống và sự an toàn của dân làng đang sống tại những vùng nổi tiếng  nhiều dầu hỏa,  trong những tháng gần đây."

Do tính cách cấp thiết để kiểm soát tình trạng an ninh trong vùng, các giám mục đang làm áp lực lên các đại diện của  các chính quyền Phi châu,  hiện đang tham dự phiên họp lần thứ 59 của ủy ban Liên hiệp quốc về nhân quyền; cuộc họp đang diễn ra tại Geneva cho đến ngày  25/04/2003.

Các vị giám mục nhấn  mạnh rằng, nạn nhân trước tiên của các cuộc vi phạm là thường dân, những người đang chạy trốn bạo động.

 

(VK)


Back to Home Page