ÐTC Gioan Phaolô II cử hành

Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 18 tại Roma

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 18 tại Roma.

Tin Roma (Apic 10/04/2003) - Ban tổ chức ước lượng có khoảng 50 ngàn bạn trẻ  tựu về quảng truờng thánh Phêrô vào chiều thứ năm, mùng 10 tháng 4/2003, để cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XVIII, với ÐTC. Thật ra,  ngày đúng  để cử hành ngày Giới Trẻ thế giới là Chúa Nhật Lễ Lá, 13 tháng 4/2003. Tuy nhiên, tại Roma, xét vì con số đông khách du lịch và khách hành huơng đến Roma trong thời gian nầy, nên ÐTC muốn bắt đầu cuộc cử hành với các bạn trẻ  ngay từ  chiều thứ năm 10/4/2003.

Theo chương trình, thì Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2003 nầy được cử hành khắp nơi trên thế giới, theo cấp giáo phận. Về nội dung được nhắc đến trong dịp cử hành nầy, người ta nhắc đến cuộc chiến tại Iraq, đến Năm Mân Côi, và đến kỷ niệm trọn 25 năm thi hành tác vụ Phêrô trên ngai toà Roma. Lễ Kỷ Niệm nầy sẽ được cử hành vào Chúa Nhật 19 tháng 10/2003. Ngoại trừ  về cuộc chiến Iraq, hai đề tài còn lại, đều đã được ÐTC nhắc đến trong Sứ Ðiệp của ngài cho các bạn trẻ, theo chủ đề: "Ðây là Mẹ Con!" Chủ đề nầy là câu nói của Chúa Giêsu từ trên thập giá, trối Mẹ Maria lại cho Gioan: "Ðây là Mẹ Con!". ÐTC giải thích như sau: "Cha đã chọn một đề tài liên quan đến Năm Mân Côi, để làm chủ đề cho ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XVIII, được tổ chức tại các giáo phận trên toàn thế giới: "Này là Mẹ Con!" (Gn 19,27). "Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, Chúa Giêsu tặng cho tông đồ Gioan bảo vật quý giá nhất là Ðức Maria, Mẹ Ngài. Ðó là những lời cuối cùng của Ðấng Cứu Thế, vì thế những lời nầy có tính chất long trọng như một chúc thư tinh thần của Ngài." ÐTC  khuyến khích các bạn trẻ hãy nhìn ngắm Chúa Kitô với đôi mắt của Mẹ Maria, hãy yêu mến Chúa Giêsu với con tim của Mẹ Maria, hãy để cho mẹ Maria huớng dẫn đến với Chúa.

Các bạn trẻ  dâng lên ÐTC một cây gậy, tượng trưng cho những chuyến đi thăm mục vụ khắp nơi trên thế giới, trong vòng 25 năm qua. Về phần ÐTC, ngài tặng cho mỗi bạn trẻ hiện diện một tràng hạt. Trong sứ điệp gởi cho các bạn trẻ, ÐTC đã yêu cầu các bạn trẻ đừng ngại ngùng lần chuỗi Mân Côi, riêng cá nhân  cũng như chung với gia đình hay nhóm bạn.

Lúc kết thúc buổi cử hành, khi ÐTC rời các bạn trẻ, thì có cuộc ruớc Thánh Giá của Ngày giới trẻ, từ quảng trường thánh Phêrô, dọc theo Ðại Lộ Hoà Giải, đến nhà thờ Thánh Lorenzo; Cách đây 20 năm, chính đức Gioan Phaolô II đã dành nhà thờ nầy cho các bạn trẻ trên thế giới, và hiện  nay tại Nhà Thờ nầy có một Trung tâm Quốc Tế Giới Trẻ. Và từ  chiều thứ năm (10/04/2003) đến chiều thứ bảy (12 tháng 4/2003), các bạn trẻ sẽ đến cầu nguyện quanh Thánh Giá Ngày Giới Trẻ đã đuợc rước về đặt trong nhà thờ nầy. Sáng Chúa Nhật  Lễ Lá 13/04/2003, Thánh Giá của Ngày Giới Trẻ lại được rước ra Quảng Trường Thánh Phêrô,  trước khi cử hành Thánh Lễ  Chúa Nhật Lễ Lá, cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Bấy giờ  Thánh Giá sẽ được phái đoàn Canada trao lại cho phái đoàn  Ðức. Từ  Chúa Nhật lễ lá năm 2003 cho đến Chúa Nhật lễ lá năm 2004, Thánh Giá sẽ được luân phiên ruớc đến các quốc gia âu châu. Từ Lễ lá năm 2004 đến  ngày Cử Hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2005, tại Thành Phố KOELN, Thánh Giá sẽ được rước đến các địa điểm trong nội địa nước Ðức.


Back to Home Page