Internet Giúp Vượt Qua Sự Chia Cách

và Khoảng Cách Kỷ Thuật

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Internet Giúp Vượt Qua Sự Chia Cách và "Khoảng Cách Kỷ Thuật".

Monterrey, Mehicô (Zenit 8/04/2003) - Tổng giáo phận Santiago tại Chi-Lê  đang dùng Internet như một phần của những nỗ lực nhằm làm cho kỷ thuật tin học có thể đến được với những người kém may mắn.

Cô Elisabeth Zone, ký giả và là nhà giáo dục tại Bacelona, --- một người mà trong vòng 9 năm qua đã làm việc  tại giáo hạt phía nam của tổng giáo phận Santiago, một vùng rộng lớn với khoảng 1 triệu dân cư, --- đã ca ngợi nỗ lực này.

Cô nói, "chúng tôi thiết lập một trung tâm để đặt máy vi tính và nối mạng, và tổ chức huấn luyện thường xuyên cho việc xử dụng internet với một giá phải chăng."

"Những người đến trung tâm thường thuộc vào những gia đình mà trình độ giáo dục của cha mẹ rất giới hạn, hoặc từ những gia đình đổ vỡ, và những người cảm thấy cô đơn. Vì thế chúng tôi nhận thấy nhu cầu khẩn thiết để trợ giúp cho những nhóm gia đình này."

"Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng việc xử dụng những kỷ thuật mới có thể  phục vụ cho các cá nhân trong mọi lãnh vực: gia đình, xã hội và đời sống tâm linh."

"Ðể đạt được mục đích này, việc huấn luyện cho các linh mục, nữ tu... đang làm việc trong vùng về phương tiện kỷ thuật mới này  là điều không thể thiếu được. Vì thế chúng tôi đã tổ chức những khóa học cơ bản  về vi tính và Internet, để trình bày những khả năng cũng như những nguy hiểm mà phương tiện này có thể đem lại."

 

(VK)


Back to Home Page