ÐTGM Martino nói

Phát Triển Hiệu Quả

Không Ðược Loại Bỏ Bất Cứ Ai

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTGM Martino nói Phát Triển Hiệu Quả Không Ðược Loại Bỏ Bất Cứ Ai.

Roma (Zenit 7/04/2003) - ÐTGM Martino, chủ tịch hội đồng tòa thánh về công lý và hòa bình nói, "nếu muốn việc phát triển được hoàn thành, nó phải đến được với mọi người."

Trong bài diễn văn hôm thứ bảy (5/04/2003) về "đạo đức và Phát triển",  đọc tại Ðền thờ các thánh Tông đồ, ÐTGM Renato Martino nói, "nếu việc phát triển không đến được với mọi người, sự phát triển đó không hiệu quả. Con người có quyền để có một đời sống khỏe mạnh và an lành, hài hòa với thiên nhiên. Ðể được sống còn, sự phát triển phải tìm thấy sự cân bằng đúng đắn giữa mục đích kinh tế, xã hội và môi sinh."

 Sau khi nhắc lại thách thức được mời gọi bởi ÐTC Gioan Phaolô II để cổ võ việc "toàn cầu hóa tình liên đới",  ÐTGM đề nghị một vài cách thức để đạt mục đích này.

Trước tiên, ngài đề nghị giải quyết vấn đề nợ quốc tế của các quốc gia nghèo.

Thứ hai, ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có công bằng trong mậu dịch quốc tế.

ÐTGM Martino cũng nhấn mạnh sự cấp thiết để khắc phục những trở ngại trong việc chuyển giao những kiến thức cần thiết, liên quan đến tiến trình chuyển đưa kỷ thuật từ nước giàu đến nước nghèo.

Cuối cùng ngài lưu ý đến vần đề về nước uống, mà trong vòng 25 năm tới, một nửa dân số thế giới có thể sẽ thiếu nước uống.

 

(VK)


Back to Home Page