ÐTC Nói Cho Tổng Thống Duhalde

Khủng Hoảng Argentina

Cần Những Câu Trả Lời Ðạo Ðức

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Nói Cho Tổng Thống Duhalde: Khủng Hoảng Argentina Cần Những Câu Trả Lời Ðạo Ðức.

Vatican (Zenit 7/04/2003) - Trong buổi tiếp kiến dành cho tổng thống Argentina, ông Eduardo Alberto Duhalde, ÐTC Gioan Phaolô II đã trình bày học thuyết xã hội của Giáo hội như là dụng cụ để khắc phục cơn khủng hoảng tại Argentina.

Tổng thống Duhalde đến Roma, một phần để thực hiện chuyến viếng thăm từ giã ÐTC. Ông Duhalde sẽ từ nhiệm vào tháng Năm năm 2003, và sẽ được thay thế bởi người thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống, sẽ được tổ chức vào ngày 27/04/2003.

Trong buổi tiếp kiến hôm thứ hai (7/04/2003), ÐTC giải thích rằng, đàng sau những hoàn cảnh bất công, luôn luôn có sự lẫn lộn luân lý, vốn không thể cải tiến bằng việc áp dụng những biện pháp kỷ thuật, nhưng trên hết, bằng việc xúc tiến một cuộc cải cách toàn bộ và có tính quyết định,  hướng về quyền và bổn phận của gia đình như là nền tảng tự nhiên và không thể thay thế được của xã hội.

ÐTC nói, "cũng vậy, các chương trình phải được khuyến khích cho việc bảo vệ và phát triển sự sống, và nhấn mạnh đến chiều kích đạo đức của con người, từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Trong mối tương quan này, ÐTC đề nghị rằng, di sản của học thuyết xã hội của giáo hội tiếp tục là một dụng cụ giá trị để khắc phục những vấn đề đang gây trở ngại cho việc xây dựng một trật tự công bằng, đầy tình huynh đệ và liên đới hơn."

ÐTC nói rằng "trong bối cảnh hiện tại của Argentina, Giáo hội, chứng tá của hi vọng, luôn luôn sẵn sàng phục vụ như là dụng cụ của hòa giải và thông cảm giữa những lãnh vực khác nhau, đã tạo thành khuôn khổ xã hội, để mọi người có thể hợp tác cách hiệu quả và tích cực trong việc khắc phục những khó khăn."

 

(VK)


Back to Home Page