Luật của bang GuJarat Về Việc Cải Ðạo

Vi Phạm Tự Do Lương Tâm

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Luật của bang GuJarat Về Việc Cải Ðạo Vi Phạm Tự Do Lương Tâm.

Gandhinagar, Ấn độ (Zenit 6/04/2003) - Ðức TGM Stanislaus Fernandes của Gandhinagra đã cho biết ý kiến về bộ luật mới về tôn giáo của bang Gujarat vừa mới được chấp nhận hôm 26/03/2003, --- bởi chính quyền tiểu bang mà không có sự bàn thảo tại quốc hội, --- rằng, "bộ luật  này là trái ngược với mọi hình thức dân chủ."

Theo bộ luật nói trên, bất cứ những ai muốn thay đổi tôn giáo của họ, thì trước hết, phải xin phép các nhà cầm quyền dân sự. Bộ luật cũng phạt tiền rất nặng hoặc bị giam tù đối với ai dùng sức mạnh hoặc  những phương tiện để dụ dỗ người khác theo đạo. Bộ luật này mô phỏng tương tự như bộ luật tại bang miền nam của Tamil Nadu.

Ðức TGM qui trách nhiệm về bộ luật, cho đảng cầm quyền Hồi giáo quốc gia Bharatiya Janata, một đảng vừa mới thắng cử trong cuộc bầu cử vừa qua.

ÐTGM nói thêm, "chúng tôi tin rằng cải đạo là một hồng ân đến từ Thiên chúa, do đó không thể nào được cứu xét bởi bất cứ chính quyền dân sự nào."

Ngài nói, "xin phép nhà cầm quyền dân sự đối với việc cải đạo có nghĩa là chối bỏ trách nhiệm riêng tư của mọi cá nhân đối với sự cứu độ vĩnh viễn của linh hồn. Trong trường hợp này, mọi người phải đáp trả tiếng gọi của linh hồn của họ chứ không phải những luật lệ thế tục."

 

(VK)

 


Back to Home Page