Tình Trạng Pháp Lý Của Giáo Hội

Ðược Nhìn Nhận

Trong Bản Thảo Hiến Chương Âu Châu

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tình Trạng Pháp Lý Của Giáo Hội Ðược Nhìn Nhận Trong Bản Thảo Hiến Chương Âu Châu.

Brussels, Bỉ (Zenit 6/04/2004) - Những bản thảo cuối cùng của Hiến chương Âu châu đã bao gồm việc nhìn nhận tình trạng pháp lý của các giáo hội.

Bản thảo đã được trình lên trong buổi họp của Hội Ðồng Âu Châu hôm thứ Sáu (4/04/2003).

Nhóm có tên gọi là "Người Kitô ủng hộ Âu Châu" cho biết, "Ðiều 37 của bản thảo Hiến chương Liên hiệp Âu châu, diễn tả một hướng đi đúng đắn quan trọng, mặc  dầu điều khoản không nói lên sự chấp nhận hoàn toàn chiều kích tôn giáo trong Hiến chương."

Ðài phát thanh Vatican tường trình rằng, "nhóm nói trên nhấn mạnh rằng, công thức của điều khoản 37 có thể được cải tiến bằng việc bộc lộ rõ ràng cơ cấu độc lập của các giáo hội."

Nhóm "Người Kitô ủng hộ Âu châu" cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với việc làm của các thành viên trong nhóm, những người đã chú tâm đưa vào trong bản thảo Hiến chương những gì đã được thiết lập trong hiệp ước Amsterdam về việc nhìn nhận tình trạng pháp lý của các giáo hội, cũng như  nhìn nhận cơ chế cỗ võ "sự đối thoại thường xuyên" giữa các tôn giáo và Liên Hiệp Âu châu.

Nhóm "Người Kitô ủng hộ Âu châu" là một tổ chức thường trực quy tụ các dân biểu của Liên hiệp Âu châu, các nhà chính trị, ngoại giao, giáo dục, học giả và các nhà chuyên môn giáo dân; nhóm được thành lập để định giá kỷ lưỡng về hiến chương tương lai cho toàn lục địa.

 

(VK)

 


Back to Home Page