Ðức Cha Marini

Trưởng Ban Nghi Lễ Phụng Vụ của Toà Thánh

cho biết thêm về

Các Bài Suy Niệm Ðàng Thánh Giá của ÐTC

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Cha Marini, Trưởng Ban Nghi Lễ Phụng Vụ của Toà Thánh cho biết thêm về Các Bài Suy Niệm Ðàng Thánh Giá của ÐTC.

Tin Vatican (Vis  3/04/2003) - Theo Ðức Cha Marini, Truởng Ban Nghi Lễ Phụng Vụ của Toà Thánh, những bài suy niệm Ðàng Thánh Giá vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 18 tháng 04 năm2003, năm kỷ niệm 25 năm giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, sẽ được trích từ những suy niệm giảng phòng năm 1976 của ÐTC, lúc còn là Hồng Y TGM Cracovia. Lúc đó, Ðức TGM WOJTYLA, được Ðức Phaolô VI mời giảng phòng cho ngài và giáo triều Roma. Những suy niệm nầy đã được in thành sách năm 1977 có tựa đề là: "Dấu Chỉ Gây Mâu Thuẫn". Năm 2001, tập sách nầy được tái bản lần thứ hai.

Theo Ðức Cha Marini, thì ÐTC muốn sử dụng lại những Suy Niệm đã được dùng trong lần giảng phòng năm 1976,  với  nguyên bản văn củ không thay đổi gì cả.

 


Back to Home Page