Giáo hội Công giáo tại Croat chuẩn bị

đón tiếp ÐTC đến viếng thăm

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội Công giáo tại Croat chuẩn bị chuyến viếng thăm của ÐTC tại đây.

Tin Zagreb (1/04/2003) - Hội Ðồng Giám Mục Croat họp nhau trong tuần nầy, để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ÐTC tại Croat vào ngày mùng 5 đến mùng 9  tháng 6 năm 2003. Ðây sẽ là chuyến thăm quốc tế lần thứ 100, kể từ  khi lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai toà Roma.

Trong chuyến viếng thăm Croat lần nầy, ÐTC sẽ phong chân phước cho nữ tu  Maria của Chúa Giêsu chịu đóng đinh (1892-1966),  mà tên tộc gia đình  là Maria Petkovic.

Hội Ðồng Giám Mục Croat cũng học hỏi về Vai Trò của Giáo Dân Trong Giáo Hội tại Croat, và chuẩn bị cho  "Ngày của Người Công Giáo tại Trung Âu".

Những chủ đề vừa nói trên được bàn đến trong Thư Mục Vụ, có tựa đề là "Ðược Gọi Nên Thánh", khuyến khích Giáo Hội tại Croat, hãy hoạt động mục vụ hăng say hơn, trong viễn tượng hướng đến sự  thánh thiện.

Croat đã tuyên bố độc lập khỏi Liên Bang Yougoslavi vào năm 1991. Theo cuộc kiểm tra dân số năm 2001, thì có 80% trong tổng số 5 triệu dân là người Công Giáo.

 


Back to Home Page